Roder

Välkommen till Roder – en mötesplats för att utforska och bearbeta livets djup. Kursen sträcker sig över 8 inspirerande samlingar, där deltagaren får en blandning av föreläsningar, personlig reflektion, diskussioner i smågrupp och samtal i större grupper.

Varför Roder?

Namnet ”Roder” speglar vår förhoppning: att ge verktyg för att navigera och bearbeta det som ofta ligger dolt under ytan i våra liv. De omedvetna krafterna som kan begränsa och styra, utan att vi märker det, kan genom Roder bli en källa till styrka och riktning.

Roder tar upp sju centrala livsteman:

 • Min riktning i livet
 • Modet att skapa ett rymligare livsrum
 • Min känsla av att inte duga
 • Min förmåga att försonas med det som varit
 • Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
 • Min djupaste längtan
 • Mina mål i livet

Dessa ämnen är alla centrala för en människas välbefinnande ur ett rent allmänmänskligt och psykologiskt perspektiv. Samtidigt bearbetas grundbultar i kristen tro såsom förlåtelse, kärlek och livsmål.

Kursen innefattar sju samlingar samt en uppföljande samling. Varje vårtermin inbjuder vi alla tidigare deltagare till en Roder-dag. Det blir som en årlig ”livsbesiktning” där man får tillfälle att stämma av var man befinner sig och i vilken riktning man rör sig i livet.

Ett typisk kurstillfälle

Varje kurstillfälle är tre timmar och innehåller en dynamik mellan enskild reflektion, liten samtalsgrupp och storgrupp i denna ordning:

 • Måltidsgemenskap över en tallrik soppa
 • Guidad meditation med avslappning
 • Föredrag kring kvällens tema
 • Egen reflektion i tystnad med stöd av ett reflektionshäfte
 • Samtal i mindre grupper med samtalsledare
 • Sammanfattande egen reflektion
 • Avslutning med beslut om förändring
 • Sinnesrobön

Vill du gå en Roder-kurs?

Kontakta din regionala församlingsutvecklare eller Per Westblom (nedan) för att få reda på var närmaste kurs hålls.

Vill ni hålla kurser i Roder i församlingen?

För att leda en Roder-kurs behövs en ledarutbildning, som anordnas i olika regioner. Varje resa börjar med en öppen introduktionskväll, följt av en kombination av digitala och fysiska möten.

Första samlingen är en introduktion för alla som är intresserade. Då får man bland annat uppleva en kurskväll. Därefter väljer man om man vill fortsätta att gå hela utbildningen som utöver första sammankomsten innefattar tre digitala möten och en avslutande fysisk samling.

Om du vill att en ledarutbildning ska genomföras i din region kontaktar du i första hand din regionala församlingsutvecklare. Du kan också höra av dig till Per Westblom (nedan), kontaktperson för Roder, om du har frågor om kursen och de ledarutbildningar som är på gång.

Kontakt

Är du intresserad av eller har frågor kring Roder är du välkommen att kontakta Per Westblom. Det går också att kontakta Bertil Forsberg, bertilforsberg.bromma@gmail.com som håller i ledarkurser.

Per Westblom

Samordnare för församlingsgrundande Region Stockholm

08-580 031 37

0765-01 17 16

per.westblom@equmeniakyrkan.se