Sådd och skörd i pandemitid

Hjälp och stöd till uppstarten efter pandemin

I en tid som denna är det viktigt att påminna oss om löftena, att Herren Jesus alltid är närvarande: Där två eller tre är samlade i Hans namn är Han mitt ibland oss (Matt 18:20). Vi ser nu fram emot den tid då restriktionerna minskar och livet vänder åter. Nu är tid att stötta varandra och be om Andens kraft och inspiration. Framför oss ligger möjligheternas tid!

En av de viktigaste frågorna framöver är hur en uppstart/återstart kan ske på ett bra och framåtsyftande sätt, för Guds och världens skull. Var står vi nu och hur kommer vi vidare? Vi behöver inse att vi inte helt kan gå tillbaka till det som varit.

Nya möjligheter ur krisen

Pandemin har hindrat men inte besegrat Guds församling! Krisen har skapat nya möjligheter för evangelium att nå ut. Ställda inför utmaningar kan vi bli bättre på att förstå vad som är församlingens innersta väsen och styrka. Vi har tvingats till förändringar som faktiskt kan hjälpa oss att hitta nya vägar till utveckling och växt. Mitt i svårigheterna kan det bli skördetid då nya människor kommer med på trons väg och blir Jesus efterföljare.

Frågor att ställa oss

Samtidigt behöver vi ställa många viktiga frågor både i den situation som nu är och inför det som kommer. Hur har vi som församling och enskilda synliggjort Kristus & Församlingen för vårt närsamhälle under pandemin? Vad har vi lärt och vad lär vi oss fortfarande? Hur kan vi bli bättre på att möta människor som inte kommer till kyrkan?

Vad är församlingens nästa steg?

Som hjälp erbjuder vi varje församling stöd, hjälp och inspiration.

Boka stödjande samtal/workshop

Alla församlingar erbjuds att boka ett stödjande samtal med församlingsutvecklare/handledare. Erbjudandet är främst tänkt för styrelse och församlingsledning då återstart efter pandemin står på agendan. Dessa samtal/träffar genomförs digitalt eller på plats beroende på vad som är lämpligast.

Material för reflektion

På våra sidor om församlingsutveckling finns material till hjälp att reflektera över var församlingen befinner sig idag och vart man skulle vilja vara, en hjälp att se möjligheterna och förstå vad som behöver göras. Där finns självskattningsverktyg, frågor att fundera över, samt förslag på strategier hur man kan gå vidare. Materialet är också till hjälp vid de stödjande samtalen.

Digitala möten

Både nationellt och regionalt kommer det ordnas olika digitala möten med fokus på återstart efter pandemin.