soka-finna-omslag

En samtalskurs om grundstenarna inom existentiell hälsa

Existentiell hälsa handlar om vår motståndskraft i livets prövningar och svårigheter. Vi behöver nycklar till livskunskap och vishet för att bära svårigheter och se nya möjligheter. Idag vet vi att vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan. Vi kan vara sjuka men ändå må ganska bra. Vi kan vara friska men ändå må dåligt.

Kursen är en inbjudan till samtal om de viktigaste byggstenarna inom existentiell hälsa: 

 1. Inre frid och harmoni
 2. Hopp
 3. Andlig styrka och kontakt
 4. Helhet, tillit
 5. Förundran
 6. Gemenskap
 7. Meningsfullhet
 8. Personlig tro 

Vem kan gå kursen?

Vem som helst kan gå denna kurs. När den genomfördes i Ystad var flertalet deltagare inte med i någon församling utan sökte en plats och ett sammanhang där man kunde få samtala om dessa frågor.

Hör gruppen i Ystad och Britta Hermansson berätta om kursen

Förutsättningar för en lyckad kurs

PLATS
Välj gärna en plats som ett café eller annan plats i staden eller hemorten, istället för kyrkan, för att välkomna människor som kanske inte känner sig bekväma i religiösa miljöer. Försök hitta en plats som passar alla, där både män och kvinnor kan känna sig avslappnade och tillfreds. 

TID
Välj gärna att ses en vardagskväll, samma tid varje vecka under kursens gång. Lägg gärna in ett tillfälle för uppföljning och utvärdering efter avslutad kurs.

SAMTALET
För att samtalet ska bli bra som möjligt så dela gärna på par, vänner och blanda åldrar och kön. Gå gärna laget runt med frågor i den lilla gruppen och låt alla komma till tals. Uppmuntra att alla känner och tänker olika. Exempel på frågor:

 • Vilka känslor eller tankar väcktes/fastnade hos dig under filmen?
 • Hur känns det att prata om detta ämne?
 • Vad tar du med dig från ikväll?

SAMTALSLEDARE
Var gärna två stycken. Att vara samtalsledare är en viktig roll som kräver både social kompetens och förmåga att skapa en trygg och inkluderande atmosfär. Du lyssnar aktivt och uppmuntrar till engagemang från alla deltagare så att de känner sig värderade och hörda.

NÅ UT
Överväg att skapa ett Facebook-evenemang för en introduktionskväll eller sätt upp enkla affischer på den plats där samtalen kommer att äga rum.Material till församlingen

Här kan du ladda ner en affisch och bilder att använda till marknadsföring av er kurs.

Söka & finna livsmod
Samtal om existensiell hälsa

Intresseanmälan

Nu erbjuder Equmeniakyrkan alla församlingar kursmaterialet ”Söka & finna livsmod”. Vi tror att kursen passar de församlingar som bär på en längtan efter att möta samhället där man verkar och tillsammans prata om svåra frågor i en trygg miljö. Fyll i er intresseanmälan här nedan för att få mer information och tillgång till materialet.

Vi vill köra kursen