Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund och tätt knutet till Equmeniakyrkan. Bilda erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. Genom dem får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Bilda har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor.

De har många medlemsorganisationer som främst finns inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. De har också samverkansparter som verkar inom kultur, kyrka och samhälle.