Möte med samtal

Styrelseutbildning

För styrelser i Region Öst & Väst

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att:

  • vara ett andligt ledarskap
  • vara en god arbetsgivare
  • att förebygga och hantera olika typer av kriser
  • att bejaka och tjäna i sina gåvor i församlingen

Styrelseutbildning för församlings- och Equmeniastyrelser i Region Väst och Öst hålls ungefär vartannat år och arrangeras av de båda regionerna i samarbete med Bilda. Utbildningen ges i tre steg och genomförs digitalt.

Nästa kursstart är preliminärt 2024.

För frågor angående anmälan och praktisk information: 

Helena Wiberg, administratör Region Öst
helena.wiberg@equmeniakyrkan.se 

För övriga frågor: 

Johan Einarsson, församlingsutvecklare Region Öst
johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst
elin.alm@equmeniakyrkan.se