Läsa bibeln

TEMA : BIBELN

För dig som längtar efter att fördjupa ditt bibelläsande.

Att läsa bibeln i vår tid

Ofta sägs det att Bibeln har något att säga rakt in i vår tid – men hur stärker vi vår läsning av bibeln enskilt och tillsammans med andra? Hur läser och tolkar vi Bibeln tillsammans i församlingen idag?

Vi tror att något händer med oss som gemenskap när vi läser Bibeln tillsammans! Genom att sätta oss i en gemensam rörelse och riktning kan vi lättare lyssna och tolka Guds tilltal just nu. Att läsa Bibeln hör dessutom till en av flera ”heliga vanor”.

Den här våren inbjuder vi varandra att läsa och tolka det nyöversatta Filipperbrevet.

Lyssna när och var du vill

Podcast om Filipperbrevet

Till vår hjälp i läsandet och förståelsen av Filipperbrevet får vi hjälp av Rikard Roitto och Michael Tellbe som arbetar med översättningen på uppdrag av Svenska Bibelsällskapet.

Varför just Filipperbrevet?

Filipperbrevet beskrivs ibland som ett brev som utmanar till uppmuntran. Samtidigt vill brevet stärka sina läsare i identitet, samhörighet och enhet i att leva med Jesus som förebild och exempel. Något som behövs i den tid som nu är.

Filipperbrevet hör till en av tre böcker i Nya testamentet som just översatts på nytt av Svenska Bibelsällskapet. Därför har vi valt att fördjupa oss i just det brevet.

Om podden

I fyra avsnitt ger Rikard och Michael en generell bakgrund till Nya testamentets böcker, en lättillgänglig undervisning liksom tips för att läsa och tolka Filipperbrevet.

Rikard Roitto är docent i Nya testamentet vid Teologiska Högskolan Stockholm, och Michael Tellbe är docent i Nya testamentet vid Örebro teologiska högskola.

Personer som sitter i grupp och läser och samtalar om bibeln.

Studera tillsammans

De fyra avsnitten fungerar även som bra och intressant underlag för fyra studieträffar. Gå samman med andra intresserade i församlingen eller annan studiegrupp. Gärna i samverkan med Bilda.

Därför arbetas det med en ny översättning av Nya testamentet

2026 är det hela 500 år sedan den första utgåvan av Nya testamentet kom på svenska. Det var också då som bokstäverna å, ä och ö infördes i skrift och rikssvenskan växte fram.

Under de senaste 500 åren har många översättningar av bibeln skett och alla översättningar har gjorts utifrån den tidens förutsättningar.

Inför den nya översättningen av Nya testamentets böcker arbetar översättarna med att vara konsekventa när det gäller centrala nytestamentliga begrepp. De översätts så rakt det går med samma ord på svenska så att man som läsare känner igen viktiga teologiska termer.

Man använder bra modern svenska som passar många. Samtidigt vill man ligga så nära grundtexten som möjligt, väl medveten om att bibeltexterna skrev för 2000 år sedan i ett annat land.

Pilotöversättningar

Redan idag finns dessa tre nya pilotöversättningar och fler kommer publiceras fram till 2026.

  • Markusevangeliet
  • Filipperbrevet
  • Första Johannesbrevet

Mer information

På Bibelsällskapets sida som NT2026 kan du läsa mer om arbetet. Här kan du också ladda ner Filipperbrevet som pilotöversättning. De tre böckerna går också att beställa som en färdigtryckt bok.