Läsa bibeln

TEMA : BIBELN

För dig som längtar efter att fördjupa ditt bibelläsande.

Att läsa bibeln i vår tid

Ofta sägs det att Bibeln har något att säga rakt in i vår tid – men hur stärker vi vår läsning av bibeln enskilt och tillsammans med andra? Hur läser och tolkar vi Bibeln tillsammans i församlingen idag?

Vi tror att något händer med oss som gemenskap när vi läser Bibeln tillsammans! Genom att sätta oss i en gemensam rörelse och riktning kan vi lättare lyssna och tolka Guds tilltal just nu. Att läsa Bibeln hör dessutom till en av flera ”heliga vanor”.

efesierbrevet

Efesierbrevet

I Efesierbrevet anar vi en kyrka som möter motgångar, precis som den gjort på olika sätt i alla tider. Paulus förnekar inte den verkligheten, men ber till Gud i brevet att efesierna ska lyfta blicken och få en vishetens och uppenbarelsens ande som låter dem få kunskap om honom. I Efesierbrevet ryms både storord som nåd, frälsning och försoning och en del svåra ord.

Här finns en andaktsbok, predikoserie och bibelstudier.

Uppslagen bibel på ett bord

Filipperbrevet

Filipperbrevet beskrivs ibland som ett brev som utmanar till uppmuntran. Samtidigt vill brevet stärka sina läsare i identitet, samhörighet och enhet i att leva med Jesus som förebild och exempel. Något som behövs i den tid som nu är.

Filipperbrevet hör till en av tre böcker i Nya testamentet som just översatts på nytt av Svenska Bibelsällskapet. Därför har vi valt att fördjupa oss i just det brevet.

Till jordens yttersta gräns

Apostlagärningarna

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns.

Equmeniakyrkans temaår 2019-2020 utgick från Apostlagärningarna med temat ”Till jordens yttersta gräns”.