Efesierbrevet som inspirationskälla

Från Markusevangeliet och Apostlagärningarna, till poddar om Filipperbrevet har vi nu nått Efesierbrevet. Vi fortsätter vår resa att dela tron och uppmuntra till heliga vanor som att läsa bibeln.

Vi vill inspirera och utmana människor i alla åldrar till att utforska och fördjupa sin relation med Jesus genom Bibeln. Detta kan göras på många sätt: gemensam bibelläsning, smågrupper, personliga studier och här också genom bokform.

I december kommer det en ny andaktsbok utifrån Efesierbrevets texter. Utöver denna bok finns det också av en bibelläsningsplan och under våren kommer nya bibelstudier. Nytt för denna gång är att det också finns möjlighet att använda en predikoserie eller ett alternativt kyrkoår.

Se vilket hopp – ny andaktsbok

32 Andakter inspirerade av Efesierbrevet för att dela tron

I december släpps en ny andaktsbok utifrån Efesierbrevets texter. Boken är tänkt att kunna användas som andaktsbok för veckan, men också som inspiration inför söndagens gudstjänst.

Julklappstips!

Redan nu kan du förbeställa boken till din församling via NyaMusik. Beställer du före 10 december får du boken före jul.

Bibelläsningsplan

För att odla Heliga vanor, vill vi inspirera dig att ta del av Bibelns berättelser genom en bibelläsningsplan. Under 2024  fokuserar Equmeniakyrkan på Efesierbrevet. 

I en värld där vi ofta konsumerar information i korta, snabba texter, vill vi erbjuda en annan läsupplevelse. Genom att följa en bibelläsningsplan får du chansen att fördjupa dig i hela bibelböcker, från det första kapitlet till det sista, vilket skapar en mer meningsfull berättelse.

Viktigt är att vi inte läser bibeltexterna bara för att ha läst dem – utan vi läser för att den Heliga Anden genom Ordet ska forma oss, ge oss mod och utmana oss att alltmer bli människor som förstår och sprider det hopp vi har, och som med glädje delar vår tro med andra.

Skriv ut bibelläsningsplanen

Bibelläsningsplanen går att ladda ner och skriva ut och lägga i bibeln. Dela gärna ut den i er församling.

Följ bibelläsningsplanen digitalt

Från och med den 30/11 kan du följa Bibelläsningsplanen digitalt i appen ”Bibeln” skapade av Youversion. Ladda ner appen där du brukar ladda ner appar, öppna appen och sök sedan på ”Se vilket hopp”.

Predikoserie & alternativt kyrkoår

För er som vill finns nu texter till en predikoserie eller ett alternativt kyrkoår att använda i gudstjänsten eller vid andra samlingar. De 32 avsnitten ur Efesierbrevet utgör episteltexten. Dessutom finns föreslagna evangelietexter ur Johannes­evangeliet, gammaltestamentliga texter samt läsning ur Psaltaren. 

För det alternativa kyrkoåret är förslaget att börja söndagen den 21 januari 2024 och hålla på fram till advent. Uppehåll är gjort för stora kyrkohelger samt under sommaren. Använder ni materialet som predikoserie går det självklart bra att starta när som helst!

De föreslagna texterna har tagits fram av medarbetarstyrelsen i Equmeniakyrkan Region Mitt.