Utbildning i mission & församlingsutveckling, HT 2023-VT 2024

Till jordens yttersta gräns

Upplev där & förändra här!

Till jordens yttersta gräns är en utbildning i missions och församlingsutveckling med samlingar i Sverige och en avslutande studieresa utomlands.

Syftet med kursen är:

  • att få kunskap om Equmeniakyrkans internationella mission
  • att få möjlighet att uppleva missionssamarbete på plats i Sverige och/eller i något av Equmeniakyrkans samarbetsländer
  • att deltagare genom sina nyvunna insikter kan vara med och förändra hemma i sin församling

Deltagare behöver inte ha någon förkunskap om Equmeniakyrkans och Equmenias internationella mission, men kursen vänder sig främst till den som har en tillhörighet till någon av Equmeniakyrkans församlingar eller barn- och ungdomsorganisation Equmenia.

Kursstart hösten 2023

September 2023 startar utbildningen härnäst.

Utbildningen omfattar fem lördagar med undervisning och samtal. Det första och sista tillfället sker på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. De övriga sker digitalt organiserat av respektive deltagande region.

Under vårterminen 2024 görs en studie/missionsresa. Här finns i dagsläget tre olika alternativ:

  • Sverige
  • Som medresenär till någon i Equmeniakyrkans internationella enhet (mindre grupper). Möjliga resmål: Indien, Kongo, Spanien och Ecuador.

Datum läsåret 2023-24

23 september 2023

på Södra Vätterbygdens folkhögskola

28 oktober 2023

digitalt

25 november 2023

digitalt

13 januari 2024

digitalt

Januari – mars:

studieresa/missionsresa

13 april 2024

på Södra Vätterbygdens folkhögskola

Medverkande & kursledare

Medverkande föreläsare under kursen är församlingsutvecklare och internationella medarbetare inom Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Kostnad

Deltagaravgiften för studierna i Sverige: 800 kr.
Då ingår studielitteratur samt lunch och två fikatillfällen per gång på SVF.

Kostnad för studie/missionsresan beror på resmål och presenteras vid första kurstillfället. Systerkyrkorna utomlands hjälper oss att få ekonomiskt fördelaktiga priser på boende och uppehälle. Tidigare år har kostnaden för studieresan varit cirka 6000 kr exkl. flygbiljetter.

Anmälan

Anmälan är nu stängd, men om du har frågor om kursen är du välkommen att höra av dig till Bertil Svensson, tel 0735-44 07 10 eller bertil.svensson@equmeniakyrkan.se

Utbildningen arrangeras av Equmeniakyrkans regioner i Väst, Öst och Svealand i samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola och Bilda.

Kontakt & information