Ritad världskarta

Till jordens yttersta gräns – utbildning i mission & församlingsutveckling

Upplev där & förändra här!

Till jordens yttersta gräns är en utbildning i missions- och församlingsutveckling, med samlingar i Sverige och en avslutande studieresa utomlands.

Syftet med kursen är:

  • att få kunskap om Equmeniakyrkans Internationella Mission
  • att få möjlighet att uppleva missionssamarbetet på plats i något av våra samarbetsländer
  • att deltagare genom sina nyvunna insikter kan vara med och förändra hemma i sin församling

Utbildningen arrangeras av Equmeniakyrkan Region Öst och Väst i samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola och Bilda. Även deltagare från övriga regioner i Equmeniakyrkan är välkomna att delta.

Deltagare behöver inte ha någon förkunskap om Equmeniakyrkans och Equmenias Internationella Mission, men kursen vänder sig främst till den som har en tillhörighet till någon av Equmeniakyrkans församlingar eller ungdomsorganisationen Equmenia.

Upplägg

Utbildningen är inställd läsåret 2020-2021. Ny utbildning startar vårterminen 2022. Mer information kommer.

Utbildningen innehåller 5 lördagar med undervisning och samtal på SVF i Jönköping. Det är bra om alla deltagare (oavsett från vilken region man kommer) finns på plats i Jönköping, framförallt vid första och sista kurstillfället. Vid övriga samlingar kan kursdeltagare eventuellt delta via videolänk.

Under vårterminen görs en studie/missionsresa till någon samarbetskyrka i annat land.

Medverkande & kursledare

Medverkande under kursen är församlingsutvecklare och internationella medarbetare inom Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens folkhögskola. Kursledare är Johan Einarsson, Hans Dahlgren och Bertil Svensson.

Kostnad

Deltagaravgiften för studierna i Sverige var år 2020 1200 kr. Då ingår studielitteratur samt lunch och fika på SVF. Kostnad för studie/missionsresan är på grund av pandemin svår att beräkna, men systerkyrkorna utomlands hjälper oss att få ekonomiskt fördelaktiga priser på boende och uppehälle. Tidigare år har kostnaderna för studieresan varit cirka 6000 kr exkl. flygbiljetter.

Information om aktuella priser för läsåret 2021-2022 kommer framöver.

Anmälan

Anmälan till läsåret 2021-2022 öppnar våren 2021. Vid frågor kontakta Bertil Svensson, se nedan.

Folder

Här finns utbildningens folder för nedladdning (folder för det inställda läsåret 2020-2021):

Kontakt & information

Bertil Svensson, bertil.svensson@equmeniakyrkan.se
Tel: 076 – 505 31 90