Personer sitter vid ett bord och pratar

Trygg kultur

Att skapa en trygg kultur i kyrkan och förebygga sexuella övergrepp

Kyrkan måste vara en trygg plats för alla. Berättelserna från SanningenSkaGöraErFria och #MeToo visade att vi ofta har misslyckats med det.

Därför erbjuder Equmeniakyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd en workshop som handlar om riskfaktorer, motstrategier, härskartekniker och konstruktiva samtal. Workshopen ger en analys av den inomkyrkliga kulturen och kan vara starten för ett samtal om ledarskap, undervisning om sex, tystnadskultur, bra och dålig teologi och vilken gemenskap vi egentligen vill vara.

Workshopen är på c:a 2 timmar och leds av två utbildade workshophållare. Den passar perfekt för som kompetenshöjning för styrelser, ledargäng, lägerkommittéer och andra grupper.

Tack vare ett stöd från Svenska Missionsrådet är workshopen helt kostnadsfri.

Kontakt

Henric Götefelt
Samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat

0765-05 32 35
henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se