Gruppbild Ungdomsledarutbildningen 2020

Ungdomsledarutbildningen är en utbildning för alla anställda ungdomsledare inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

Den har tagits fram av Equmeniakyrkan tillsammans med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola, för att ge alla ungdomsledare i Sverige en gemensam grund och mötesplats, samt för att stärka ungdomsledarna i sin roll som ledare och församlingsanställda. Ungdomsledarutbildningen riktar sig till alla ungdomsledare, även de som redan är i tjänst eller har arbetat flera år.

Utbildningens syfte är framförallt att:

 • Ge ungdomsledare glädje och inspiration i arbetet
 • Skapa ett socialt kontaktnät
 • Ge redskap, handledning och utbildning för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt

Med anledning av covid-19, uppdaterad 2021 04 08

Vi planerar för att genomföra Ungdomsledarutbildningen så som beskrivs här nedanför. Om restriktioner och smittoläge gör att kursdagar och/eller grupphandledning inte kan genomföras fysiskt, så finns flera alternativa lösningar förberedda. De som är anmälda till utbildningen kommer hållas informerade.

Se till att ungdomsledaren är anmäld till utbildningen – oavsett restriktioner och smittoläge

Behovet av stöd och gemenskap är om möjligt ännu större i tider av restriktioner. Ungdomsledarutbildningen kommer bistå med handledning, utbildning och platser för gemenskap oavsett smittoläge. Vi hoppas givetvis på fysiska möten, men anpassar formen efter förutsättningarna som ges.

Utbildningens innehåll

Utbildningen baseras på tre gemensamma, nationella kurstillfällen, samt grupphandledning som löper över hela läsåret.

Kurstillfällen

Vid kurstillfällena ges undervisning på olika teman, som syftar till att ge inspiration, verktyg och fördjupad kunskap i arbetet som ungdomsledare.

Undervisningsformerna varierar och består bland annat av föreläsningar, samtal i smågrupper, gruppövningar, lekar och panelsamtal. En del av föreläsningarna har även tydligt fokus på den egna personliga utvecklingen och andligheten. Vid vissa pass delas gruppen upp utifrån hur mycket erfarenhet man har av att vara ungdomsledare. Då får de som redan varit i tjänst en tid möjlighet till ytterligare fördjupning.

Undervisningen hålls av personal från Equmenia och Equmeniakyrkan, lärare på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och externa föreläsare.

En tongivande del under kurstillfällena är även möjligheten att få fira gudstjänst och ha andakter tillsammans. Att gemensamt samlas till bön och lovsång och ta den tid till det som behövs. Det finns också tid till att umgås och dela erfarenheter med varandra, knyta nya kontakter och fördjupa befintliga.

Grupphandledning

En viktig del av Ungdomsledarutbildningen är att ge ungdomsledarna professionell handledning. Handledning är ett viktigt verktyg och kan i vissa fall vara direkt avgörande för hur en person reder ut en komplicerad situation i sitt arbete eller privatliv. Deltagare i Ungdomsledarutbildningen får därför handledning regelbundet under läsåret, vid totalt 6 tillfällen.

Handledningen genomförs i grupp med en professionell, utbildad handledare. I handledningen finns det möjlighet att ta upp alltifrån komplicerade själavårdsärenden, relationen till andra ledare till mer övergripande frågor om mig själv och mitt ledarskap, hur jag som individ påverkas av situationer jag möter i mitt arbete och så vidare.

Läs mer om grupphandledningen och andra former av sociala skyddsnät för ungdomsledare i och kring ungdomsledarutbildningen här:

Kursdagarna handlar bland annat om:

 • Relationer
 • Lärjungaskap
 • Ledarskap
 • Gemenskap
 • Arbetssituation
 • Undervisning
 • Kallelse
 • Bön och lovsång
 • Kyrkan
 • Barn & unga

Stöd & kontaktnät

En viktig del i Ungdomsledarutbildningen är att bygga relationer mellan ungdomsledarna, församlingarna och Equmenia- och Equmeniakyrkans regionala och nationella personal. Om eller när ungdomsledaren behöver extra stöd är det viktigt att det redan finns ett etablerat kontaktnät runt ungdomsledaren.

Både ungdomsledarna och församlingarna är välkomna att när som helst kontakta den regionala och nationella personalen.

Sagt av tidigare deltagare

”Känt otroligt stöd från Equmenia och känner tacksamhet över att få tillhöra det samfundet och veta att ni har min rygg!”

”Detta är den bästa, grymmaste och underbaraste utbildning som man kan gå!”

”Jag var lite nervös innan jag började min tjänst som ungdomsledare men efter dagarna i augusti kände jag mig säkrare och tryggare.”

”Att när vi vågar dela, märker man ofta att flera andra också känner/tänkt/upplevt samma sak, så kan man stötta och hjälpas åt att tänka. Ibland kan det räcka att få sätta ord på vad jag upplever så känns det bättre.”

Aktuella datum – läsåret 2021-2022

Aktuell information med anledning av covid-19 finns längst upp på denna sida. De som är anmälda till utbildningen kommer hållas informerade om det behöver göras anpassningar av datum/schema med anledning av restriktioner och smittoläge.

16-19 augusti 2021 – Jönköping (Södra Vätterbygdens Folkhögskola)

16-18 november 2021 – Hjortsbergagården, utanför Alvesta

22-24 mars 2022 – Jönköping (Södra Vätterbygdens Folkhögskola) OBS – Ändrat datum!

Dagsschema

Dagsscheman för kurstillfällena skickas ut till deltagarna inför varje tillfälle, men här nedanför visas två tidigare scheman som ett exempel på hur kursdagarna kan se ut.

Information och anmälan

Kostnad: Hela utbildningen kostar 4 900 kr. I priset ingår mat och boende under kursdagarna, grupphandledning m.m. För deltagare som har lång resväg till kursdagarna finns även en resepott där man kan söka ersättning för en del av resekostnaderna.

Vid läsårets slut delas ett kursintyg ut. För att erhålla ett intyg behöver ungdomsledaren ha deltagit vid två av tre kurstillfällen under året.

Anmälan: Webbanmälan till läsåret 2021-22 är stängd. Efteranmälningar tas emot i möjligaste mån, även en bra bit in på höstterminen. För efteranmälan, kontakta koordinator Helena Wiberg, se längre ned på sidan.

Frågor och kontakt

Helena Wiberg, Koordinator Ungdomsledarutbildningen
helena.wiberg@equmeniakyrkan.se
070-2928767

Arrangörer

Ungdomsledarutbildningen arrangeras av Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola, i samarbete med Bilda.

Styrgrupp

Anders Linsmo

Lärare, Södra Vätterbygdens Folkhögskola

Anna Gustafsson

Anna Gustafsson

Regionsamordnare Equmenia Svealand

0704-85 98 38

anna.gustafsson@equmenia.se

Helena Wiberg

Helena Wiberg

Koordinator Ungdomsledarutbildningen, administratör Region Öst

0702-92 87 67

helena.wiberg@equmeniakyrkan.se

Johan Einarsson

Johan Einarsson

Regional kyrkoledare, Region Öst

0702-30 19 48

johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

Magnus Sternegård

Magnus Sternegård

Bitr. generalsekreterare Equmenia, projektledare CIMK

08-58 00 32 22

magnus.sternegard@equmenia.se