Publicerat 

Kurstillfällen

Utbildningen baseras på tre kurstillfällen:

13-16 augusti i Jönköping

Ungdomsledarutbildningen inleds på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Under dessa dagar ligger fokus på att lära känna övriga deltagare men även på att lära känna och vidareutveckla sig själv i rollen som anställd ledare. Vid detta tillfälle får deltagarna även träffa sin grupphandledare och handledningsgruppen för första gången (läs mer om detta under rubriken Grupphandledning). Undervisningen kretsar kring frågor som: Vilken är min berättelse? Vad kommer jag hit med och vad är det som gör att jag är där jag är idag? De som gör sitt andra år på Ungdomsledarutbildningen gör under en av dessa kursdagar en pilgrimsvandring, medan övrig tid är gemensam för hela gruppen. Under de här dagarna är just mötet mellan dem som är helt nya i sina tjänster och dem som redan har arbetat flera år otroligt värdefullt.

7-10 januari i Göteborg, Ungdomsledarutbildningen deltar i Vinterkonferensen

I januari åker hela Ungdomsledarutbildningen gemensamt till Vinterkonferensen. Vinterkonferensen är en konferens och mötesplats för alla medarbetare i Equmenia och Equmeniakyrkan, inklusive ungdomsledare. Konferensen arrangeras vartannat år i januari och år 2019 hålls konferensen i Göteborg. Utöver mötet med övriga medarbetare och kollegor, seminarier och gudstjänster, så har Ungdomsledarutbildningen ett antal egna samlingar i samband med konferensen.

9-11 april i Jönköping

Under våren träffas de som gör sitt första år på Ungdomsledarutbildningen igen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Detta kurstillfälle utgår för dem som gör sitt andra år på Ungdomsledarutbildningen, för att ge utrymme att delta i andra medarbetarsammanhang eller fortbildningar. Under dessa kursdagar fortsätter undervisningen att fördjupas, samtidigt som vi även summerar läsåret och blickar mot nästa. Några av ungdomsledarna är antagligen inne på slutspurten i sin tjänst och funderar över vad som väntar till hösten. Andra laddar för ytterligare tid i församlingstjänst och de nya utmaningar som det innebär.

I utbildningen ingår dessutom grupphandledning med professionella handledare vid 6 tillfällen under läsåret, både i samband med kurstillfällena och däremellan.

Dagsscheman för kurstillfällena skickas ut till deltagarna allteftersom, men här nedanför finns schemat för kursdagarna som var i augusti 2018, som ett exempel på hur kursdagarna kan se ut:

 

Dagsschema augusti 2018