Publicerat 

Kurstillfällen

Utbildningen baseras på tre kurstillfällen:

12-15 augusti i Jönköping

Ungdomsledarutbildningen inleds på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Under dessa dagar ligger fokus på att lära känna övriga deltagare men även på att lära känna och vidareutveckla sig själv i rollen som anställd ledare. Vid detta tillfälle får deltagarna även träffa sin grupphandledare och handledningsgruppen för första gången (läs mer om detta under rubriken Grupphandledning). Undervisningen kretsar kring frågor som: Vilken är min berättelse? Vad kommer jag hit med och vad är det som gör att jag är där jag är idag? De som gör sitt andra år på Ungdomsledarutbildningen gör under en av dessa kursdagar en pilgrimsvandring och retreat, medan övrig tid är gemensam för hela gruppen. Under de här dagarna är just mötet mellan dem som är helt nya i sina tjänster och dem som redan har arbetat flera år otroligt värdefullt.

5-7 november i Jönköping

I november ses ungdomsledarna återigen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Denna gång har de hunnit få mer erfarenhet och mött både glädje och svårigheter i uppgiften. Detta gör att det under dessa dagar finns möjlighet att gå djupare i undervisningen och prata om möjligheter och svårigheter med att arbeta med barn och unga i olika situationer.

10-12 mars på Öckerö

Under våren träffas ungdomsledarna igen, men denna gång på Öckerö. Under dessa kursdagar fortsätter undervisningen att fördjupas, samtidigt som vi även summerar läsåret och blickar mot nästa. Några av ungdomsledarna är antagligen inne på slutspurten i sin tjänst och funderar över vad som väntar till hösten. Andra laddar för ytterligare tid i församlingstjänst och de nya utmaningar som det innebär. Då blir det, förutom föreläsningar och
undervisning, studiebesök i olika församlingar för att bli inspirerade av hur andra jobbar.

I utbildningen ingår dessutom grupphandledning med professionella handledare vid 6 tillfällen under läsåret, både i samband med kurstillfället i augusti och däremellan.

Dagsscheman för kurstillfällena skickas ut till deltagarna allteftersom, men här nedanför finns schemat för kursdagarna som var i augusti 2018 samt april 2019, som ett exempel på hur kursdagarna kan se ut:

Dagsschema augusti 2018
Dagsschema april 2019