Publicerat 

Information och anmälan

 

Utbildningen kostar 4 900kr för dem som gör sitt första år på Ungdomsledarutbildningen. För dem som gör sitt andra år på Ungdomsledarutbildningen kostar det 4 400kr, eftersom antalet kursdagar är färre.

I priset ingår mat och boende under kursdagarna, avgiften för Vinterkonferensen, grupphandledning m.m. För deltagare som har lång resväg till kursdagarna finns även en resepott där man kan söka ersättning för en del av resekostnaderna.

Anmälan: Anmälan till Ungdomsledarutbildningen görs här

Vid frågor, kontakta Helena Wiberg, koordinator för Ungdomsledarutbildningen.

helena.wiberg@equmeniakyrkan.se
Telefon 070-292 87 67

Dokument och resurser:

Folder
Det här är Ungdomsledarutbildningen 2018-2019
Vägledning vid anställning av ungdomsledare