Publicerat 

Information och anmälan

 

Utbildningen kostar 4 900kr för dem som gör sitt första år på Ungdomsledarutbildningen. För dem som gör sitt andra år på Ungdomsledarutbildningen är kostnaden 4 400kr, eftersom antalet kursdagar är färre.

I priset ingår mat och boende under kursdagarna, avgiften för Vinterkonferensen, grupphandledning m.m. För deltagare som har lång resväg till kursdagarna finns även en resepott där man kan söka ersättning för en del av resekostnaderna.

Anmälan: Webbanmälan till Ungdomsledarutbildningen 2018-2019 har stängt. Anmälan för nästa läsår, 2019-2020, öppnar i april.

Vid frågor, kontakta Louise Svennberg, vik. koordinator för Ungdomsledarutbildningen.

louise.svennberg@equmeniakyrkan.se
Telefon 076-501 17 02

Dokument och resurser:

Folder
Det här är Ungdomsledarutbildningen 2018-2019
Vägledning vid anställning av ungdomsledare