Handledning under ungdomsledarutbildningen

Handledning och stöd
Ungdomsledarutbildningen

En viktig del av Ungdomsledarutbildningen är att ge ungdomsledarna professionell handledning. Handledning är ett viktigt verktyg och kan i vissa fall vara direkt avgörande för hur en person reder ut en komplicerad situation i sitt arbete eller privatliv.

Grupphandledning

I gällande kollektivavtal står: Som stöd för arbetstagare med människovårdande arbetsuppgifter, såsom pastor, diakon eller fritidsledare, ska arbetsgivaren medverka till yrkeshandledning utifrån individens behov.

För pastorer och diakoner är handledning i många fall en självklarhet för församlingen. När det kommer till ungdomsledare är det inte lika vanligt. Deltagare i Ungdomsledarutbildningen kommer därför att få handledning regelbundet under året, vid totalt 6 tillfällen.

Handledningen genomförs i grupp med en professionell, utbildad handledare. I handledningen finns det möjlighet att ta upp alltifrån komplicerade själavårdsärenden, relationen till andra ledare till mer övergripande frågor om mig själv och mitt ledarskap, hur jag som individ påverkas av situationer jag möter i mitt arbete och så vidare.

Församlingshandledare

Förutom handledning i grupp bör varje anställd ungdomsledare ha tillgång till en handledare/mentor i sin församling. Församlingshandledaren ska vara en person som ungdomsledaren har möjlighet att träffa regelbundet och som kan hjälpa till med frågor av mer praktisk karaktär, exempelvis frågor kring arbetstid, prioriteringar och verksamheter.

Församlingshandledaren bör ha god inblick i ungdomsledarens arbetsbeskrivning och det eventuella kollegiets arbetsfördelning. Det kan med fördel vara någon som inte är anställd i församlingen och därmed inte del av det eventuella kollegiet.

Under Ungdomsledarutbildningens kursdagar i augusti bjuds alla församlingshandledare (alternativt någon annan representant från församlingen) till en samling där vi bland annat berättar om vad Ungdomsledarutbildningen är, pratar det ansvar och de möjligheter det innebär att ha en anställd ungdomsledare

Denna samling hålls i samband med en sändningsgudstjänst då vi sänder ungdomsledarna ut i tjänst – för första gången, andra gången, eller femtonde gången.

Ungdomsledarnätverk

Ungdomsledaren uppmuntras att, i anknytning till utbildningen, finnas med i någon form av lokalt ungdomsledarnätverk. Detta fungerar lite olika på olika platser i landet. I en del sammanhang är regionen med och organiserar olika ungdomsledargrupper.

På andra ställen ordnas detta mer lokalt eller ekumeniskt. Oavsett vilket, så är det viktigt att ungdomsledaren får en gemenskap med andra barn- och ungdomsanställda där de får möjlighet att dela livet, umgås och be för varandra.

Regional- och nationell personal

En viktig del i Ungdomsledarutbildningen är även att bygga relationer mellan ungdomsledarna, församlingarna och Equmenia- och Equmeniakyrkans regionala och nationella personal. Om eller när ungdomsledaren behöver extra stöd är det viktigt att det redan finns ett etablerat kontaktnät runt ungdomsledaren.

Både ungdomsledarna och församlingarna är välkomna att när som helst kontakta den regionala och nationella personalen.