Publicerat 

Kursinnehåll

Vid kurstillfällena kommer det bli undervisning på olika teman, som syftar till att ge inspiration, verktyg och fördjupad kunskap i arbetet som ungdomsledare. Undervisningsformerna varierar och består bland annat av föreläsningar, samtal i smågrupper, gruppövningar, lekar, panelsamtal med mera. En del av föreläsningarna har även tydligt fokus på den egna personliga utvecklingen och andligheten. För deltagare som gör sitt andra, tredje, fjärde år som ungdomsledare och så vidare, kommer det finnas alternativa föreläsningar vid en del av föreläsningspassen.

Föreläsningarna rör ämnen som till exempel:

  • Relationer
  • Lärjungaskap
  • Ledarskap
  • Gemenskap
  • Arbetssituation
  • Undervisning
  • Kallelse
  • Bön och lovsång
  • Kyrkan
  • Barn & unga

Det kommer även finnas tid till att umgås och knyta kontakter, dela erfarenheter med varandra och tillfälle att mötas till grupphandledning. Det ges också möjlighet att fira gudstjänst och ha andakt tillsammans, att få be och sjunga lovsång tillsammans.

Undervisningen hålls av personal från Equmenia och Equmeniakyrkan, både församlingsanställda och personal på regional och nationell nivå, lärare på Södra Vätterbygdens Folkhögskola och externa föreläsare.