Elever och lärare utomhus - Ungdomsledarutbildningen

Kurstillfällen
Ungdomsledarutbildningen

Ungdomsledarutbildningen baseras på tre kurstillfällen. För läsåret 2019-2020 är kurstillfällena följande:

12-15 augusti 2019 – Jönköping (Södra Vätterbygdens Folkhögskola)

Vid utbildningens första tillfälle ligger fokus på att lära känna övriga deltagare och att lära känna och vidareutveckla sig själv i rollen som anställd ledare. Här möts också handledningsgruppen och grupphandledaren för första gången. Under dessa dagar är mötet mellan dem som är helt nya i sina tjänster och dem som redan har arbetat flera år otroligt värdefullt. Undervisningen kretsar kring frågor som: Vilken är min berättelse? Vad kommer jag hit med och vad är det som gör att jag är där jag är idag? De som gör sitt andra år på Ungdomsledarutbildningen gör under en av dessa kursdagar en pilgrimsvandring och retreat, medan övrig tid är gemensam för hela gruppen.

5-7 november 2019 – Jönköping (Södra Vätterbygdens Folkhögskola)

Vid detta tillfälle har ungdomsledarna hunnit få mer erfarenhet och mött både glädje och svårigheter i uppgiften. Detta gör att det under dessa dagar finns möjlighet att gå djupare i undervisningen och prata om möjligheter och svårigheter med att arbeta med barn och unga i olika situationer.

10-12 mars 2020 – Öckerö

Vid detta tillfälle träffas ungdomsledarna igen – denna gång på Öckerö. Under dessa kursdagar fortsätter undervisningen att fördjupas, samtidigt som vi även summerar läsåret och blickar mot nästa. Några av ungdomsledarna är antagligen inne på slutspurten i sin tjänst och funderar över vad som väntar till hösten. Andra laddar för ytterligare tid i församlingstjänst och de nya utmaningar som det innebär. Då blir det, förutom föreläsningar och undervisning, studiebesök i olika församlingar för att bli inspirerade av hur andra jobbar.

Grupphandledning  

I utbildningen ingår dessutom grupphandledning med professionella handledare vid 6 tillfällen under läsåret, både i samband med kurstillfället i augusti och däremellan.

Läs om grupphandledningen.

Dagsschema

Dagsscheman för kurstillfällena skickas ut till deltagarna allteftersom, men här nedanför finns schemat för kursdagarna som var i augusti 2018 samt april 2019, som ett exempel på hur kursdagarna kan se ut.