Till kursen DOS, region öst. Blomma vid järnväg.

Dagar om Diakoni, Omsorg och Själavård – utbildningen DOS

En utbildning om diakoni, omsorg och själavård

Kursen vänder sig till den som:

  • är engagerad i din församlings diakonala arbete
  • längtar efter att vidga och fördjupa dig i dessa frågor
  • ser behovet i samhället
  • vill ta Jesu uppmaning på allvar

Utbildningen startar igen hösten 2020 och innefattar då tre lördagar med tema diakoni, omsorg och själavård.

Praktisk information

Utbildningen arrangeras av Diakonala Rådet i Region Öst som genomför kursen i samarbete med Bilda. Kurstillfällena sker på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Dagarna bygger på varandra och man rekommenderas att närvara vid samtliga tillfällen. Tiderna för varje utbildningstillfälle är 9.30-16.00.

Datum, tema och föreläsare för tillfällena är:

Anmälan & kostnad

Anmälan sker via denna länk: Anmälan DOS 2020

Kostnad för kursen är 1200 kr, vilken faktureras deltagarna. I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika för samtliga tre tillfällen, samt all undervisning.

Mer information och frågor

Johan Einarsson, församlingsutvecklare Region Öst
johan.einarsson@equmeniakyrkan.se
070-230 19 48