Till kursen DOS, region öst. Blomma vid järnväg.

Dagar om Diakoni, Omsorg och Själavård – utbildningen DOS

En utbildning om diakoni, omsorg och själavård

Utbildningen har blivit framflyttad p.g.a. covid-19 och startar igen hösten 2021.

Kursen vänder sig till den som:

  • är engagerad i din församlings diakonala arbete
  • längtar efter att vidga och fördjupa dig i dessa frågor
  • ser behovet i samhället
  • vill ta Jesu uppmaning på allvar

Praktisk information

Utbildningen arrangeras av Diakonala Rådet i Region Öst som genomför kursen i samarbete med Bilda. Kurstillfällena, som sker på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping, innefattar tre lördagar med tema diakoni, omsorg och själavård. Dagarna bygger på varandra och man rekommenderas att närvara vid samtliga tillfällen.

Anmälan & kostnad

Kostnad för kursen är ca 1200 kr, vilken faktureras deltagarna. I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika för samtliga tre tillfällen, samt all undervisning.

Anmälan öppnar under våren 2021.

Mer information och frågor

Johan Einarsson, församlingsutvecklare Region Öst
johan.einarsson@equmeniakyrkan.se
070-230 19 48