Styrelseutbildning för styrelser i Region Öst & Väst

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att: vara ett andligt ledarskap vara en god arbetsgivare att förebygga […]

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att:

  • vara ett andligt ledarskap
  • vara en god arbetsgivare
  • att förebygga och hantera olika typer av kriser
  • att bejaka och tjäna i sina gåvor i församlingen

Styrelseutbildning för församlings- och equmeniastyrelser i Region Väst och Öst hålls ungefär vartannat år och arrangeras av de båda regionerna i samarbete med Bilda. Utbildningen ges i två steg och varje steg ges på två olika platser vid olika tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Den senaste utbildningen startade våren 2020, ett av två tillfällen flyttades med anledning av Corona fram till hösten 2020.

Nytt datum för steg två är:

Mer information om medverkande, anmälan m.m. finns i länken ovan.

För frågor angående anmälan och praktisk information: 

Helena Wiberg, administratör Region Öst
helena.wiberg@equmeniakyrkan.se 

För övriga frågor: 

Johan Einarsson, församlingsutvecklare Region Öst
johan.einarsson@equmeniakyrkan.se

Elin Alm, regional kyrkoledare Region Väst
elin.alm@equmeniakyrkan.se

Folder

Folder för utbildningen för dig som önskar se eller skriva ut den. Notera att datumen är felaktiga då foldern visar den ursprungliga planeringen.