Styrelseutbildning för styrelser i Region Öst & Väst

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att:

  • vara ett andligt ledarskap
  • vara en god arbetsgivare
  • att förebygga och hantera olika typer av kriser
  • att bejaka och tjäna i sina gåvor i församlingen

Styrelseutbildning för församlings- och equmeniastyrelser i Region Väst och Öst hålls ungefär vartannat år och arrangeras av de båda regionerna i samarbete med Bilda. Utbildningen ges i två steg och varje steg ges på två olika platser vid olika tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Den senaste utbildningen startade våren 2020, ett av två tillfällen flyttades med anledning av Corona fram till hösten 2020.

Nya datum för steg två är:

Båda tillfällena finns tillgängliga för dig och din styrelse oavsett vilken region ni tillhör, men ni måste anmäla er igen – se info nedan.

Ämnen och talare för utbildningssteg 2:

  • Konflikter och kriser i en församling, Jalle Ahlström, pastor, terapeut. Vilken typ av kriser förekommer i församlingar och hur kan vi hantera dem?
  • Att vara med i en styrelseDan Brännström, revisor, fd. generaldirektör för Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) ledamot i kyrkostyrelsen. Om olika roller och funktioner. Vad innebär det att vara ordförande, sekreterare, kassör, vice föreståndare, valberedning  i en församling

Utbildningsdagarna startar kl. 9.00 och avslutas kl. 16.00 med tid för matpauser, frågetillfällen och bön.

Anmälan & kostnad

Ny anmälan behöver göras och sker via denna länk: ANMÄLAN STYRELSEUTBILDNING STEG 2. 

Priset för hela utbildningen inkl. mat är 500 kr/person, och fakturering till respektive församling/förening har redan skett. Ny fakturering kommer därför inte ske, undantaget helt nya deltagare.

För frågor angående anmälan och praktisk information: 

Helena Wiberg, administratör region Öst
helena.wiberg@equmeniakyrkan.se 

För övriga frågor: 

Johan Einarsson, församlingsutvecklare Region Öst
johan.einarsson@equmeniakyrkan.se 070-230 19 48

Tomas Hammar, regional kyrkoledare region Väst:
tomas.hammar@equmeniakyrkan.se 076 5053140

Folder

Folder för utbildningen för dig som önskar se eller skriva ut den. Notera att datumen är felaktiga då foldern visar den ursprungliga planeringen.