Ledarutbildning i Nicaragua

Den här veckan ber vi särskilt för Moravakyrkan i Nicaragua och dess utbildningar av församlingsledare.

”Nu förstår vi verkligen våra rötter. Vi hade stora tomrum som nu har fyllts med kunskap. Nu kommer vi inte längre att vara så lättmanipulerade.”

Detta är en kommentar som uttalades efter den första delkursen av Moravakyrkans teologiska distansutbildning som hölls i gruvdistriktet nära staden Rosita nu i mitten av mars. 60 pastorer och församlingsledare från 15 församlingar var samlade under fyra dagar i Rosita. De tog del av undervisning och gjorde många grupparbeten.

Vilka var ämnena som togs upp? Det var många. Bland annat Moravakyrkans historia, dess symboler, dagens lösen, att följa Jesu väg enligt Bibeln och att lär känna Jesus som sin frälsare. I kursen ingick också att utbildning om församlingsstruktur och stadgar. Dessa teman är mycket viktiga utifrån kyrkans interna situation och utifrån vad som händer i samhället.

På programmet fanns också några gudstjänster. Deltagarna var dock så glada över att vara samlade att de bad om att ha gudstjänst varje kväll. Glädjen att få lovsjunga, be och ta emot Guds ord tillsammans var stor.

Innan delkursen avslutades sad alla: ”När blir nästa gång? Vi vill ha ses snart igen. Vi vill ha många kurstillfällen.”.

En teologisk distansutbildningen ges just nu i tre av Moravakyrkans fem distrikt.

”Vi ber för de utbildningar av församlingsledare som pågår i Moravakyrkan i Nicaragua. Vi tackar för de människor som sagt ja till att vara ledare och ber att du ska fortsätta utrusta dem för att tjäna både församling och samhälle. Vi ber om styrka och mod.”

Ulrika Morazan
Latinamerikasamordnare