Utfrågning i samband med kyrkfikat i Kaxholmen

Equmeniakyrkan Kaxholmen bjöd in partierna (lokalt) att skicka en kristen företrädare till en kort utfrågning i samband med kyrkfikat under våren före valet. Åtta söndagar med ca 30 min utfrågning/samtal från maj till början på september 2018.

Församlingen ville lyfta fram hur tron kan forma ett politiskt engagemang och utmana till att gå med Jesus som sällskap till valurnan.

Så här skrev man till dem inför besöket:


Inför ditt besök i Equmeniakyrkan i Kaxholmen

Vi tänker oss att samtalet med dig som partirepresentant sker i samband med fikat efter gudstjänsten. Samtalet kommer vara uppdelat i två delar. 
Den första delen är på ca 20 minuter med förutbestämda frågor. Dessa frågor kommer finnas på olika lappar som står i en kruka och du får dra en fråga i taget som samtalsledaren sedan ställer till dig. Alla representanter får samma frågor att använda, men det är inte säkert att alla frågor hinner ställas varje gång. 
Den andra delen av samtalet är en frågestund på ca 10 minuter då åhörarna får ställa sina frågor till dig. 

För att du ska kunna förbereda dig inför besöket får du nu del av frågorna vi kommer använda.

Frågor vid besöket:

Inledande frågor som vi alltid börjar med:

 1. Vilka är dina rötter i den kristna tron?
 2. Vad väckte ditt politiska engagemang?
 3. Utifrån din kristna tro, varför är du engagerad i just ditt parti?

Frågor som det lottas bland:

 1. Ser du några likheter mellan Jesu undervisning om Guds rike och ditt partis sätt att vilja forma samhället? 
 1. Barn och unga

Jesus lyfter fram barnen på ett särskilt sätt. I vårt samhälle talas det om att barn och unga mår allt sämre med stressrelaterad ohälsa. Vad är ditt partis viktigaste bidrag till barn och ungas välmående?

 1. Ekonomi
  Bibeln är tydlig med att tron ska påverka vårt förhållningssätt till pengar. Kommer de kristna värderingarna till uttryck i ditt partis ekonomiska politik? I så fall hur då? 
  – Kopplingen mellan skattetrycket på den enskildes ekonomi och våra gemensamma resurser.
  – Biståndet. Vilken nivå vill ditt parti ha på Sveriges bistånd? Hur ser ni på användningenav biståndet? Är det bra att använda biståndspengar till asylkostnader i Sverige?
 1. Fred
  Jesus säger att vi ska vända andra kinden till och gå fredens väg. Alla vill vi väl ha en värld i fred men hur ser vägen dit ut?
  Sverige är en av världens största vapenexportörer per invånare. Vilken hållning har ditt parti till svensk vapenindustri och vapenexport?
 1. Miljö
  Kristen tro säger att vi har uppdraget att förvalta skapelsen. Idag är den hotad på många sätt. Vi har pratat om detta under lång tid, ändå visar forskning att utvecklingen går åt fel håll, t.ex. när det gäller Biologisk mångfald, Vårt ekologiska fotavtrycken och Koldioxidutsläppen. Vilka konkreta åtgärder tänker ditt parti vidta för att vända utvecklingen? Hur vill ni hjälpa oss som enskilda och konsumenter att leva mer miljövänligt? Och vad vill ni göra i samhället i stort, nationellt och globalt?
 1. Integration och invandring
  Jesus säger tydligt att vi ska älska vår nästa som oss själva. Kan du se några uttryck för detta i ditt partis politik när det gäller flyktingfrågan, invandring, asylrätt och integration.
 1. Människosyn
  På vilket sätt har din tro format din människosyn? Kommer den människosynen också till uttryck också i ditt partis politik? I så fall hur då?

Avslutning efter hela frågestunden:
Jesus säger att vårt uppdrag som kristna är att vara ljus och salt i världen. 
Vad skulle du vilja ge oss för uppmaning, som enskilda och församling i det uppdraget, i vårt samhälle och vår värld?

Varmt välkommen till oss i Equmeniakyrkan Kaxholmen!