Utredning om rekrytering och anställning

Equmeniakyrkans antagningsnämnd vill ta reda på hur rekryteringen av pastorer och diakoner svarar mot behoven av ordinerade medarbetare i församlingarna, hur församlingarnas försörjning av medarbetare ser ut idag och hur pågående rekrytering fungerar.

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 oktober, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

ths_vagglogo

Equmeniakyrkans antagningsnämnd har gjort en utredning gällande samfundets pastors- och diakonrekrytering och församlingarnas anställningar och tjänster.
Vi försöker i utredningen ta reda på hur antalet nya pastorer och diakoner svarar mot de behov av ordinerade medarbetare som finns i församlingarna, hur församlingarnas försörjning av medarbetare ser ut idag och hur pågående rekrytering ser ut.

Antagningsnämndens protokoll har gåtts igenom och en enkät har sänts till församlingarna i kyrkan. Statistiska uppgifter från Equmeniakyrkans register har analyserats.
På kort sikt täcks behoven genom nuvarande rekrytering men på längre sikt behövs ett ökat antal pastorer. När det gäller tjänster för diakoner behövs ett fördjupat arbete i syfte att tillskapa tjänster och arbetsmöjligheter.

En tydlig trend i undersökningen är att antalet kvinnor bland kyrkans pastorer ökar och vi är på väg mot en utjämning av antalet kvinnor i relation till antalet män. Antalet deltidstjänster i församlingarna tenderar att öka.

Kyrkans medlemsutveckling är givetvis viktig för framtida behov av ordinerade medarbetare. Equmeniakyrkan kommer framöver att ännu mera behöva medarbetare som arbetar pionjärt med församlingsgrundande arbete.

Utredningen har gjorts av docent Sven Halvardson, tidigare lektor på Teologiska Högskolan, Stockholm.

Utredning (pdf)

Diagram (pdf)

Olle Alkholm
bitr kyrkoledare