Publicerat 

Utställningen Inuti hjärnan

Equmeniakyrkan är med i ett gemensamt projekt kring tro och naturvetenskap, Cusanus. Under 2016 och början av 2017 görs därför en särskild satsning för att lyfta dessa frågor.

I samband med projektet finns en utställning på årets kyrkokonferens som lyfter tro och naturvetenskap genom foton från hjärnan och dikter från poesins inre värld. Utställningen innehåller foton av nervceller om hur det ser ut inuti hjärnan. Fotona kopplas till dikter av Göteborgspoeten Lina Ekdahl. De åtta dikterna är speciellt framtagna för utställningen.