Vad är en ”zoom-gudstjänst”?

digitala regionsamlingar

Nya sätt att fira gudstjänst – ”zoomgudstjänst”

På flera ställen i Region Mitt har man valt att fira gudstjänst via zoom (eller någon annan typ av videomötestjänster) som ett alternativ till att ställa in, sända youtubefilmer eller annat. Alla som deltar kopplar upp sig på utsatt tid och deltar med ljud och oftast bild. Här är ett försök att sammanställa lite tips och erfarenheter kring detta:  

Först något från Växtpool Jämtland:

Zoomgudstjänst, ett annorlunda men fantastiskt koncept som gav mersmak. Ett trettiotal hem var uppkopplade, med människor från olika håll, Jämtland, Uppland och Afrika, människor som fick se varandra, sjunga, höra bibelord, be tillsammans och lyssna till en intressant och givande reflektion om att våga förändring och ändå stå stadigt rotad i sin tro och att i denna svåra tid se möjligheter att utvecklas istället för att avvecklas. I slutet av Gudstjänsten delades vi in i smågrupper ”Breakoutrooms” där vi fick chans att samtala och dela tankar med varandra, samtal om att hitta nya sätt att vara en kyrka i tiden. Fyllda av nytt hopp och ny framtidstro loggade vi ut från denna zoomgudstjänst, med hopp om att detta koncept kommer att fortsätta och möjliggöra för oss att ”ses” till Gudstjänst, om än på ett annorlunda sätt. Ett starkt bevis på detta var då en av söndagens deltagare spontant säger ”Jag känner kärlek genom dataskärmen” Det är stort!

Andra tänkvärda reflektioner som framkom utifrån vår zoomgudstjänst var att ”Alla sitter på samma bänk” ”Vi ser varandras ansikten, istället för varandras ryggar¨ ”Värdefullt med samtal” ”Enkelheten öppnar upp” ”Fler röster blir hörda” och ”Det här möjliggör för fler att delta” / Anna-Karin, diakon Växtpool Jämtland

Efter detta försök så bjuder man nu in till Knytisgudstjänster via Zoom varje söndag ett tag framöver. Alla tar med sig något och tillsammans bygger man en gudstjänst. Eftersom ”alla sitter på första bänk” i ett zoommöte så får alla bidra. Gudstjänsten uppstår i mötet med Gud och varandra – precis som det ska vara!

Tips från Equmeniakyrkan Söderhamn:

– Zoom öppnar för att inte “bara” klona en vanlig gudstjänst utan att också göra någonting nytt, någonting annorlunda. Fundera kring vad det kan möjliggöra och agera därifrån snarare än att bara se det som “second best”. Visst har det sina brister att inte kunna ses, men vår erfarenhet med Zoom är också att det främjar samtal och delaktighet, även ibland bland dem som inte vanligtvis säger så mycket. Vi brukar likna det vid att ställa fram en massa stolar i en cirkel, och säga att vi vänder oss till Gud och till varandra. Vi ser ju varandras ansikten (ja, bortsett från de som ringer in då) – det är en styrka inte en svaghet. 

– Enligt ovan, öppna upp och ge möjligheter till ett tvåvägssamtal. Vi har under coronatider tydligare knutit oss till kyrkoåret och skickar ut ett veckoblad med några frågor och något att göra för gamla och unga utifrån texterna så att folk kan börja tänka redan under veckan och komma mer förberedda att delta. Var noggrann med att ge ordet och uppmuntra delaktigheten.

– Experimentera och ha kul. Vi körde Zoomkyrkfika mycket uppskattat innan vi började med Zoomgudstjänster. Även våra Zoomgudstjänster övergår så småningom i kyrkfika så att vi inte jäktar iväg.  Vi har även kört lasagnedistansmiddags-Zoom och kommer om några veckor att köra våffel-Zoomgudstjänst. Det har varit riktigt kul att kunna äta tillsammans och på så vis dela bord. Vi firar ibland också nattvard via Zoom och det har funkat bra (kommunicera bara i tid – vi erbjuder också nattvards-kit att hämta på kyrkan för de som föredrar)

– Sång och musik är svårt via Zoom. Där är det enklast att bara den som leder hörs och alla andra är på tyst. 

– De som ringer in. Det går utmärkt att ringa in via ett 08-nummer, då blir tekniktröskeln än lägre. Tänk bara på att om du sätter någon på tyst så behöver de själv sedan sätta på mikrofonen genom att trycka på *6 så att de hörs igen när de vill prata, det kan inte du som värd göra.

– Ha en Zoommötesvärd som kan hjälpa till med en del teknikstöd vid behov, nås via telefon en bit före gudstjänsten t ex, precis som ni har någon som välkomnar i kyrkan. /Erik, pastor i Söderhamn

Och till sist från Equmeniakyrkan Östervåla

Vi har zoomgudstjänst varannan vecka, cirka ett 40-tal brukar delta. Vi har försökt att inte få det att likna en filmad gudstjänst utan mer ”hemma-hos-besök”. En kort predikan, några enkla sånger som sjungs (och vi andra sjunger med avstängd mikrofon) sedan samtal och delande i mindre grupper. Förbön där förbönsämnen lyfts naturligt och frimodigt på ett sätt som vi kanske inte gjort vid vanliga gudstjänster. Någon i församlingen som just nu går igenom en svår tid säger: ”att kunna vara med på avstånd är så fint. Det är undergörande för själen och något vi måste ta med oss efter pandemin”.

Viktigt att tänka på: att någon finns tillgänglig på telefon för teknisk support. Att det går att dela in i mindre grupper så att vi utnyttjar mediets fördelar. Tänk på att man som värd kan bestämma hur grupperna ska se ut. Att erbjuda möjligheten att ringa in. Att starta mötet i god tid för att ge alla tid att ställa in ljud och bild. Att mötesvärden stänger av ljud och/eller bild om det behövs, det är inte roligt att efteråt få höra att alla hörde när man gick på toaletten. Att det, till skillnad från sång, kan vara riktigt härligt att ha mikrofonerna på när man tex ber Vår fader.

Och så lite forskningsbaserat:

Professor Heidi A Campbell, University of Texas, som i 20 år forskat om att vara Kyrka på Nätet drar följande slutsats:

”Kyrkor bör se sina steg in på den digitala arenan som en unik möjlighet till konversation, omsorg och uppmuntran som fokuserar på att bekräfta relationer och människor inom de sammanhang och gemenskaper kyrkan har. Istället för att erbjuda envägs TV-sändnings-liknande program, skulle kyrkorna kunna ta vara på de interaktiva möjligheterna som sociala medie-plattformar erbjuder till att skapa djupare personliga relationer mellan medlemmar och ledare i kyrkan. Istället för att använda pastorn mest som ’källa till visdom’ -kan digitala media användas för att skapa en nära och empatisk kommunikation, som gör det möjligt för både medlemmar och ledare att dela uppmuntran och biblisk visdom kring hur man ska förhålla sig och agera i dessa tider av osäkerhet.”

(kap 17, The distanced church, reflections on doing Church online, Heidi A Campbell red, 2020, översatt till svenska av Alf Rikner)

Våga prova!