valet 2022

Valet i Sverige 2022

Demokrati har alltid varit en självklar och viktig del i vår kyrka och detta vill vi ska synliggöras ännu mer i våra lokala församlingar under valåret 2022.

valet 2022 ikon

Som kyrka och samfund är vi en viktig röst och med våra 600 församlingar över hela landet samlar vi en stor och betydande grupp som partierna i Sverige bör lyssna till.

Redan 1848 vid bildandet av Sveriges första baptistförsamling i Frillesås hade kvinnor och män samma rättigheter och röst oavsett social status. Demokrati har alltid varit en självklar och viktig del av vårt arbete och detta vill vi ska synliggöras ännu mer i våra lokala församlingar under valåret 2022.

tångahallen 2018

Partiledarutfrågningarna i Vårgårda

10–28 augusti 2022 | Tångahallen, Vårgårda

De traditionella partiledarutfrågningarna, som kyrkan anordnat, har varit ett inslag i varje svensk valrörelse sedan 1968. Tillsammans med församlingarna i Vårgårdabygden inbjuder vi nu till den 17:e i raden under augusti 2022.

Material och resurser

Nedan har vi samlat material som kan inspirera och hjälpa till vid förberedelse och vid lokala utfrågningar. Listan kommer att fyllas på allt eftersom.

Equmeniakyrkan utlyste klimatnödläge på kyrkokonferensen 2021. I ett uttalande från kyrkoledarna med anledning av detta läser vi:

Det låter allvarligt och det är allvarligt. Jordens klimat förändras snabbt, havsnivåerna stiger och extremväder ökar visar den senaste rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Behovet av omställning blir allt mer kritiskt för varje dag. Klimatförändringarna påverkar redan nu utsatta människors vardag och framtida levnadsvillkor mest. Klimatomställning är därför också en rättvisefråga. Den unga generationen pekar uppfordrande och med all rätt på de vuxnas ansvar.  

Med klimatnödläge menas ett läge av förhöjd prioritet till den kris vi befinner oss i. Det är ett tydligt sätt att säga att vi måste mobilisera resurser och undanröja hinder för beslut som kan garantera en hållbar fortlevnad på planeten.   

Hur kan församlingar ta upp och driva frågor kring klimatnödläget inför valet 2022? Ett sätt är att bjuda in politiska företrädare till samtal och ställa frågor om hur de arbetar lokalt och nationellt med omställning. Det kan också göras i samverkan med andra aktörer som är aktiva i miljö- och klimatfrågor. Nätverket Klimatsverige har sammanställt manualer och förslag på frågor att ställa till partierna inför valet. Här finns frågor och idéer att inspireras av.

Berättelser från Equmeniakyrkans församlingar

”Jag var främling och ni tog emot mig…”
Berättelser från Equmeniakyrkans församlingar om arbetet med människor på flykt 2015-2021.

Flyktingkrisen 2015 utmanade oss. Equmeniakyrkans församlingar öppnade verkligen sina hjärtan – och dörrar – när tusentals flyktingar från Syrien, Afghanistan och Afrika knackade på! Nu berättar vi vad de gjorde och vad det har betytt. Hösten 2015 stod vi inför en stor utmaning. 350 församlingar i Equmeniakyrkan antog den och engagerade sig. Engagemanget för asylsökande och nyanlända är fortfarande stort idag; många har fått nya vänner, gudstjänstliv och gemenskaper har berikats av nya människor.

Kontakt

Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle
Inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén, handläggare för arbete med asylfrågor
Sofia.Rosén


Sociala Missionen i Stockholm

Sociala Missionen, en del av Equmeniakyrkan, jobbar med Migrationsjuridisk och socialjuridisk rådgivning. Erbjuder rådgivning, information och stödsamtal i ärenden som rör rättigheter inom flyktingfrågor, sociala frågor och äldrefrågor.

Rapport om familjer i bostadslöshet – ”Barn på flykt flytt. I rapporten ”Barn på flykt flytt” har Sociala Missionen intervjuat sex barnfamiljer som alla lever eller har levt utan ett stabilt boende. Genom rapporten vill Sociala Missionen ge röst åt några av alla de barnfamiljer som inte syns i statistiken, men som saknar en plats att kalla hem i Sverige 2020. Se bifogad rapport nedan.

Rapport om Familjeåterförening – ”FÖRSÖRJNINGSKRAVET” Berättelser om splittrade familjer. Att få leva tillsammans med sin familj är en viktig mänsklig rättighet och en förutsättning för att etableras och integreras i Sverige. Se bifogad rapport nedan.
Sociala Missionens ställningstagande för rätten till familjeåterförening. Se bifogad PDF nedan.

Kontakt Sociala Missionen

Elaine Lindblom, Verksamhetschef.
elaine.l@socialamissionen.se


Asylrättscentrum

Rådgivning till asylsökande, kunskapsspridande och påverkansarbete inom migrationsområdet. Equmeniakyrkan är medlemmar i Asylrättscentrum. Gör analyser, rapporter svarar på remisser med mera.

Kontakt Asylrättscentrum

Mårten Löfberg, Generalsekreterare.
marten.lofberg@sweref.org

Utsattheten i vårt samhälle ökar och alltfler människor hamnar i svåra situationer, hemlöshet, psykisk ohälsa, missbruk, våld i nära relationer och utanförskap av olika slag. Inte minst har pandemin medfört att utsattheten ökat. Många församlingar arbetar med stöd och hjälp.

Kyrkorna i Sverige har i anslutning till pandemin visat på handlingskraft, flexibilitet och stor omsorg. Detta har skett naturligt och med en trygghet i flertusenårig kunskap och erfarenhet. Kyrkorna har också behövt anpassa sig praktiskt och opinionsmässigt för att möta de nya behov som uppstått i sviterna av covid-19. Kyrkorna tillsammans, i Sveriges kristna råd, har tagit fram en rapport.

Kontakt

Inga Johansson, samordnare för kyrka-samhälle
Inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Sofia Rosén, handläggare för arbete med asylfrågor
Sofia.Rosén


Räddningsmissionen

Församlingar i region Väst är huvudmän.
Räddningsmissionen bedriver socialt arbete genom ett 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. Gemensamt för alla dessa är att skapa inkluderande gemenskaper och möta människor i ögonhöjd, allt för att för att bekämpa social utsatthet.

Kontakt

Emil Mattsson, direktor.
emil.mattsson@raddningsmissionen.se


Sveriges stadsmissioners rapport om Hemlöshet 2021

Den tragiska utvecklingen med gängvåld och annat våld i många av våra utsatta områden är något som oroar och utmanar hela vårt samhälle. Därför blir detta ofrånkomligen en utmaning för våra kyrkor av olika samfund vars församlingar ofta finns mitt i denna verklighet. Vad säger kyrkorna och hur kan vi lokalt vara med och skapa fred och trygghet i vår närmiljö?


Brott och straff

Opinion kring strängare och längre straff för brott ökar. Vad tänker vi om det? Är det lösningen för att komma till rätta med det ökade våldet?

Debattartikel om brott och straff. Skriven av Stefan Klingberg, Pastor i Equmeniakyrkan och NAV medarbetare på kvinnoanstalten Hinseberg. Se bifogad artikel.

Equmeniakyrkan har flera medarbetare på anstalter och häkten. Vänd er gärna till dem för att få mer kunskap och information i dessa frågor.

Kontakt

Stefan Klingberg, NAV-pastor.
stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se

När världen ropar kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Coronapandemin, följderna av kriget i Ukraina och klimatförändringarna handlar om liv. Vi har tidigare kunnat enas om att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd. Diakonia, PMU och Act Svenska kyrkan vill tillsammans värna om det löftet. Låt oss göra allt för att det ska fortsätta. Diakonia har tagit fram material om bistånd.

Equmeniakyrkan och internationellt utvecklings-/ biståndsarbete

Cirka en femtedel av Equmeniakyrkans internationella budget finansieras idag av det statliga biståndsanslaget där den svenska staten går in med 90-95% och Equmeniakyrkan 5-10% av budgeten. Just nu är det fem av Equmeniakyrkans samarbetspartners och projekt som får del av detta stöd.

Tips till moderatorn

PR-handboken från Westander innehåller många tips för den som vill påverka i samhället utan att behöva köpa reklam eller dyra insatser. I den hittar en till exempel tips på hur man leder ett panelsamtal.

Filmer och inspiration

Tips på hur du skriver en debattartikel med Sändarens Robert Tjernberg

Robert Tjernberg, chefredaktör Sändaren, ger enkla tips på hur man skriver en debattartikel.

Interjvu med Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot, om valåret 2022

Britta Hermansson intervjuar Kjell-Arne Ottosson om sitt engagemang,
riksdagens arbete och partiernas planering inför valåret 2022.

valet 2022 ikon

Partiutfrågningar i församlingarna

Vi vill uppmuntra våra lokala församlingar att bjuda in till egna samlingar och utfrågningar med lokala politiker och förtroendevalda under våren 2022.

Syftet med dessa samlingar är att visa att vi finns på orten, att vi är intresserade och vill vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle.

Det är inte syfte att skapa en polariserad debatt på orten utan snarare att öppna kyrkportarna och vara en del av samhällsutvecklingen och samtalet under valrörelsen och framöver.

Tips från församlingar i Equmeniakyrkan

Kontakt

Har du frågor om Equmeniakyrkan och valet 2022?
Kontakta oss på
info@equmeniakyrkan.se