valet 2022

Valet i Sverige 2022

Demokrati har alltid varit en självklar och viktig del i vår kyrka och detta vill vi ska synliggöras ännu mer i våra lokala församlingar under valåret 2022.

valet 2022 ikon

Som kyrka och samfund är vi en viktig röst och med våra 600 församlingar över hela landet samlar vi en stor och betydande grupp som partierna i Sverige bör lyssna till.

Redan 1848 vid bildandet av Sveriges första baptistförsamling i Frillesås hade kvinnor och män samma rättigheter och röst oavsett social status. Demokrati har alltid varit en självklar och viktig del av vårt arbete och detta vill vi ska synliggöras ännu mer i våra lokala församlingar under valåret 2022.

valet 2022 ikon

Välkommen på digital och inspirerande träff om lokala partiutfrågningar

26 januari 2022 kl 19.00 – via zoom

26 januari 2022 kl 19.00 inbjuder vi alla intresserade att vara med på en första träff tillsammans med biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius, Britta Hermansson och Sändarens chefredaktör Robert Tjernberg. Under kvällen kommer vi att inspirera och presentera de olika delarna.

För att få tillgång till möteslänken behöver du anmäla dig senast den 25 januari 2022. Anmäl dig i formuläret nedan.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Material

Just håller vi på att ta fram material för er församlingar att använda under valrörelsen och utfrågningarna, så som lathundar, exempelfrågor och stomartiklar. Allt detta och mer information kommer att finnas på vår hemsida i början på nästa år.

valet 2022 ikon

Partiutfrågningar i församlingarna

Vi vill uppmuntra våra lokala församlingar att bjuda in till egna samlingar och utfrågningar med lokala politiker och förtroendevalda under våren 2022.

Syftet med dessa samlingar är att visa att vi finns på orten, att vi är intresserade och vill vara med och bidra till vårt gemensamma samhälle.

Det är inte syfte att skapa en polariserad debatt på orten utan snarare att öppna kyrkportarna och vara en del av samhällsutvecklingen och samtalet under valrörelsen och framöver.

tångahallen 2018

Partiledarutfrågningarna i Vårgårda

10–28 augusti 2022 | Tångahallen, Vårgårda

De traditionella partiledarutfrågningarna, som kyrkan anordnat, har varit ett inslag i varje svensk valrörelse sedan 1968. Tillsammans med församlingarna i Vårgårdabygden inbjuder vi nu till den 17:e i raden under augusti 2022. Vid årets utfrågningar är det pastor Britta Hermansson som leder utfrågningarna, för tredje gången i rad, till­sammans med biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius.

Mer information och detaljerat program för partiledarutfrågningarna i Vårgårda kommer under våren 2022.

Kontakt

Har du frågor om Equmeniakyrkan och valet 2022?
Kontakta oss på
info@equmeniakyrkan.se