Välkommen Lena ! Tack Matilda !

Välkommen Lena!

Den 11 december börjar Lena Frisell arbeta som föreningsutvecklare i region Stockholm. Lena kommer senast från en tjänst på Bilda, där hon relaterat till flera av våra föreningar. Lena är en erfaren pedagog, föreningsutvecklare, teolog och föreläsare med lång erfarenhet av Equmenia och våra bildarsamfunds ungdomsarbete – både lokalt och nationellt. Lena kommer bland annat stötta våra scoutkårer och lokala styrelser.

Vi är mycket glada för denna rekrytering och ser fram emot att välkomna dig Lena i olika sammanhang där våra barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus!

Tack Matilda!!!

Efter fem år som föreningsutvecklare hos oss i Equmenia region Stockholm slutar Matilda Alling nu i december sin tjänst för att flytta norrut med sin familj. Lyckligtvis finns Matilda kvar inom Equmenia även fortsatt – under våren kommer hon jobba som vikarierande föreningsutvecklare i Region Nord.

Matilda, du har varit en mycket uppskattad föreningsutvecklare. Du har bidragit med omsorg, stöd, uppmuntran och utmaning till våra föreningar; till ideella ledare, ungdomsanställda, barn, ungdomar – och oss kollegor. I dig har vi haft en härlig mix av pedagog, styrelsenörd, scout, administratör, utvecklare, fixare, lärjunge, sanningssägare och busfrö. Vi lyckönskar dem som framöver får del av din kompetens. Tack för din tid hos oss!!!!

/Jenny Dobers