Publicerat 

Vänförsamling

Italia 037 - copia

Det finns en hel del församlingar i Sverige som har en vänförsamling i ett annat land. Att etablera och underhålla en vänförsamlingsrelation kräver ett engagemang av flera i församlingen men ger väldigt mycket. Det finns alla möjligheter att engagera olika grupper i församlingen, både unga och äldre. Många församlingar har erfarenheter av hur det kan gå till och det finns även modeller för hur man kan gå till väga för att starta en vänförsamlingsrelation

Våra bildarsamfunds erfarenheter från utbyte mellan församlingar har gett oss en god grund för nya och flera vänrelationer. Efter Berlinmurens fall och under den tid demokrati infördes i östra Europa i början av 1990-talet skapades nya förutsättningar för evangelisation och mission för kyrkorna där. Många svenska församlingar har alltsedan dess relationer med församlingar i Baltikum, Ryssland och andra länder i östra Europa. Kontakter har också etablerats i andra delar av Europa samt i Afrika, Asien och Latinamerika.

Idag finns en rad vänförsamlingskontakter mellan Sverige och flera andra länder. Vänförsamlingsarbetet har en särskild roll och betydelse i hela kyrkans mission. Det är dock viktigt att betona att församlingarna samtidigt har ett stort ansvar för det gemensamma arbetet och att vänförsamlingsarbetet skall utgå från gemensamma syften och strategier. En vänförsamlingskontakt är alltså inte att driva ett ”eget” missionsprojekt, utan en del i det gemensamma arbetet.

Är man intresserad av att jobba med en vänförsamling finns här en folder att ladda ner med råd och tips om hur man kan gå till väga!