Var med i Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka 18-24 november

Årets tema är Migration och flyktingskap.

Bered Plats! Bered plats i din församling! Bered plats i din kommun! Bered plats i ditt land!

Kyrkornas globala vecka 18-24 november

Årets tema är Migration och flyktingskap.

Bered Plats! Bered plats i din församling! Bered plats i din kommun! Bered plats i ditt land!

Läs mer här »

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Hebr.13:2

Var med i tävlingen ”Tomma stolen” och vinn 5000 kr till en resa!

Gemensam Framtid arrangerar en kvällsamling i Göteborg:

Migration, aktivism och kristet ansvar – en kväll om svensk flyktingpolitik och kristet engagemang.

Smyrnakyrkan, Haga kyrkogata 2, Göteborg
20 november kl. 18.30

Läs inbjudan här (pdf) »

Sprid den gärna vidare!

Tipsa om aktiviteter i din församling! 

Gå in på Globala veckans hemsida, där hittar du idéer till hur ni i församlingen kan vara aktiva och där kan ni också tipsa om egna samlingar! globalaveckan.se »