Publicerat 

Vår mission

Equmeniakyrkan vill vara:

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar  – mig, dig och världen.  Vad betyder det? För mig som människa, för vårt liv tillsammans i samhället och för de utmaningar som vår värld ställer oss inför?

Det kan uttryckas på många sätt. Ett är att Kristus i alla tider sänder sina lärjungar med evangelium om Guds rike. Genom evangelisation bärs berättelsen om Kristus vidare, genom diakoni  står den upp för medmänniskorna och genom gemenskap upprättas människor.

Dessa tre, evangelisation, diakoni och gemenskap är oskiljaktiga uttryck i vårt uppdrag – som kyrka och som kristna.

Broschyr om Equmeniakyrkans missionssyn:

missionssyn2014_WEB     Mission14_ENG    Mission14_FR100px
Mission som förvandlar världen »

Mission transforming the world (English version)

La mission qui transforme le monde (Française)

 

Vad är mission?

Att arbeta utomlands

Finansiering