Publicerat 

Att arbeta med mission

Att arbeta med mission i andra länder är en viktig uppgift för en kyrka. Vi är sända i vår lokala omgivning men även till hela världen. Enskilda och församlingar kan vara engagerade på olika sätt i internationell mission. Det kan vara genom förbön, genom praktiskt och ekonomiskt stöd, genom kontakter och utbyten men även genom missionärsarbete eller praktikantarbete. På nedanstående sidor hittar du mer information

Vad är mission?

Arbeta utomlands

Att ta emot en praktikant

Finansiering