Publicerat 

Arbeta utomlands

Allas uppdrag – någras sändning

I vårt samfund finns en grundläggande syn att alla kristna är bärare av uppgiften att vittna om sin tro och tjäna sina medmänniskor. För att stärka allas uppdrag kallas några till särskilda tjänster som pastor och diakon eller till sändning som missionsarbetare.

Historiskt har missionärernas kallelse och gärning varit avgörande för det missionsarbete som har bedrivits av våra bildarsamfund. Missionären gick in i en kallelse med livslång tjänst som målsättning. Det livslånga engagemanget har haft en avgörande betydelse för kyrkans möjlighet att etablera och bedriva ett arbete som genuint möter viktiga behov i landet som missionären verkade i.

De förändringar som skett med bland annat ett nytt sätt att samarbeta med andra kyrkor ledde fram till att de livslånga missionärsinsatserna kompletterades med korttidsarbetare, ofta knutna till ett speciellt projekt eller med en särskild efterfrågad specialistkompetens, samt med praktikanter och volontärer.

Att bli missionsarbetare

Att bli praktikant

Att bli följeslagare i Mellanöstern