Publicerat 

Bli missionsarbetare

Det finns ett fortsatt behov av missionsarbetare, både för längre uppdrag och för kortare perioder. Missionsarbetare behövs till tjänst i samarbete med en annan kyrka eller för att arbeta i nya områden. Därför söker vi missionärer eller volontärer. För att komma ifråga skall du ha en yrkesutbildning.

Om du är intresserat är ett första steg att ta kontakt med internationell sekreterare Bertil Svensson. Du kan också få information på de årliga kallelsedagarna.