Publicerat 

Att ta emot en Exchange-praktikant

Bild till hemsidan

Exchange är en kurs på Bromma folkhögskola, som genomförs i samarbete med Equmeniakyrkan, Equmenia och Diakonia. Kursen handlar om social rättvisa, hållbar utveckling och tro i handling, och är samtidigt ett kulturellt utbyte eftersom deltagarna kommer från flera olika länder förutom Sverige. I år har kursen deltagare från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor i Ecuador, Kina och Thailand

Kursen pågår ett läsår, och under perioden november till mars gör de internationella studenterna praktik i några av Equmeniakyrkans församlingar.

Så här berättar Gull-Britt Byhlin i Borås, som tillsammans med sin man Ingemar varit värd för Angel Quisaguiña från Ecuador:

Den 20 november 2014 kom Angel till vårt hem. Angel kommer från Jipijapa i Ecuador. I hans församling jobbar det svenska missionärsparet Emma och Samuel Gunnarsson. Angel betyder ängel på svenska och min man och jag upplever att vi har fått en ”ängel” till vårt hus. Det har varit oerhört berikande att ha Angel hos oss. Angel har en levande tro och en tillit till Gud, som smittar av sig. Han har hela tiden varit mycket hjälpsam och han har inte haft några svårigheter att anpassa sit till svenska förhållanden, vare sig i hemmet eller i kyrkan. Inte heller har det svenska vädret avskräckt honom.

Angel deltar i våra andakter, har besökt vår husförsamlingsgrupp och deltagit i bön i vår församling. Han har också delat vårt sociala liv. Angel har blivit som en son i huset och är omtyckt av vår familj och våra vänner.

I huvudsak arbetar Angel i Immanuelskyrkan med ungdomsarbetet och i andra förekommande uppgifter men är även behjälplig med scoutarbetet i Myråskyrkan. Han har studerat lite svenska i Bodakyrkan, som har grupper av asylsökande boende i Borås med omnejd, vilka får en möjlighet att bryta sin isolering och lära sig svenska.  Han har också hjälpt till i spanskaklasser på en Högstadieskola i Borås.

En svårighet för Angel har varit att hans engelska kunskaper var bristfälliga när han kom men han har tränat upp sin engelska och kan idag föra en lättare konversation med de han kommer i kontakt med.

Angel Quisaguiña och Ingemar Byhlin på utflykt till Hornborgasjön
Angel och Ingemar på utflykt till Hornborgasjön

Jag kan varmt rekommendera andra församlingar att ta emot en  ungdom från Exchange-programmet. Förutom att ha en ”ängel” boende i vårt hus har jag fått gratis träning i spanskan. Min man och jag kan absolut tänka oss att ställa upp som värdfamilj igen lite längre fram.

Gull-Britt Byhlin

Här kan du också läsa om erfarenheter från Flatåskyrkan i Göteborg och Hallundakyrkan söder om Stockholm.  

Vill du veta mer? Klicka här för praktisk information