Publicerat 

Hur går det till

att ta emot en Exchange-praktikant?

–          Studenten/praktikanten kommer till Sverige i augusti och börjar läsåret på Bromma folkhögskola där han/hon också bor. I början av terminen parar Equmeniakyrkan ihop studenter och församlingar, så de kan ha kontakt via mejl och telefon redan före praktikperioden.

–          Praktikperioden varar ungefär från november till mars/april (efter höstlovet till påsk).

–          Praktikanten bor hemma hos någon i församlingen, helst samma person/familj under hela perioden.

–          Det behöver finnas en handledare i församlingen, som ansvarar för att praktikanten har arbetsuppgifter och att det praktiska fungerar.

–          Studenten har en del studieuppgifter under praktikperioden och kan därför praktisera på ungefär halvtid.

–          Arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till på olika sätt i församlingens verksamheter, men kan också innebära kontakter med skolor eller andra institutioner i församlingens närhet. Uppgifterna utformas både utifrån de behov som församlingen har och praktikantens kunskaper och färdigheter. Två eller tre församlingar kan samverka kring arbetsuppgifterna, men då är det viktigt att praktikanten har sin hemvist i en av dem.

–          Praktikanten får fickpengar från Equmenia under hela perioden. Mat, logi, lokala resor och ev. kostnader för deltagande i arrangemang lokalt eller på annan ort, står församlingen för.

–          Praktikanten är försäkrad genom Equmeniakyrkan.

–          Språket på Exchange-kursen är engelska. Det innebär att praktikanten inte talar så mycket svenska, så det behöver finnas personer i församlingen som kan engelska, särskilt handledare och värdfamilj.

–           Praktikanten har under hela perioden kontakt med sin handledare på folkhögskolan, och Equmenia och Equmeniakyrkan finns också som backup om olika frågor uppstår under perioden.

Låter det spännande? Har du frågor? Kontakta maria.brunander@equmeniakyrkan.se, 08-580 031 92.