Publicerat 

Etikett för utlandsarbete

När man arbetar som missionär, volontär eller biståndsarbetare i ett annat land än sitt hemland befinner man sig i en annan kultur och ofta också ett annat språk. Det är dock inte bara språket som skiljer oss åt utan också hur vi relaterar till varandra, vad som är artigt, eller oförskämt, hur man framför synpunkter, kritik och önskemål. Hur man klär sig, hälsar och umgås varierar med kulturen och det är viktigt att man tar reda på detta från de som bor i kulturen innan man börjar arbeta där.

Frågan blir extra viktig när man arbetar med att förmedla värderingar och i kyrkans fall den kristna tron, enligt det uppdrag som Jesus Kristus gett sina lärjungar. En äkta levande tro på Jesus Kristus kan aldrig tvingas fram. Äkthet kräver att det finns en frivillighet och en respekt för individen som själv måste avgöra och anta tron. I historien finns det tyvärr många exempel på motsatsen där kyrkan med våld, tvång eller mutor fått människor att anta den kristna tron. I Equmeniakyrkan menar vi att detta är helt oförsvarligt. Utlandsarbete, i vilken form det än må vara, måste respektera de människor som man möter och den kultur som man arbetar i. När vi förmedlar värderingar och tro måste detta ske i respekt för de människor man möter så att de får möjlighet att frivilligt ta ställning till det som förmedlas. Det är även viktigt att de man samarbetar med i sociala projekt och hjälparbete är aktivt med i planeringen och genomförandet av insatserna. Det är viktigt att även påpeka att utlandsarbetaren har mycket att lära av de människor man möter i andra kulturer. Detta möte kan bli mycket berikande och ge kunskaper och insikter för livet.

För att komma tillrätta med felaktiga ”missionsmetoder” och attityder har Kyrkornas Världsråd under 2011, tillsammans med Katolska kyrkan och Evangeliska Världsalliansen tagit fram ett dokument, en uppförandekod, i mission och kristet arbete i multireligiösa miljöer eller med annan religiös majoritet. Dokumentet heter ”Kristet vittnesbörd i en multireligiös värld” och finns att hämta på Svenska Missionsrådets hemsida www.missioncouncil.se. I juli 2012 antog även Baptisternas Världsallians dokumentet och rekommenderade sina medlemssamfund att studera och tillämpa detta.