Publicerat 

Vänförsamlingar

Bild kvinnor

Ömsesidigheten är grunden för den missionssyn som finns i Equmeniakyrkan.
I en tid när kyrkorna i andra världsdelar växer, samtidigt som kyrkorna i Sverige minskar, blir det uppenbart att vi måste se på resurser och behov på ett nytt sätt. Istället för ”beroende” och ”oberoende”, som var ledorden när de unga kyrkorna blev självständiga, använder vi begreppet ’ömsesidigt beroende’. I Nya Testamentet skriver Paulus till församlingen i Filippi att man ”sida vid sida kämpar för evangeliet” (Fil 1:27) och till församlingen i Rom skriver han: ”Så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra” (Rom 12:4-5). I Apostlagärningarna kan vi läsa om stödet från församlingen i Antiokia till trossyskonen i Jerusalem då det blev förföljelse och hungersnöd (Apg. 11:27-30). Man var två ”vänförsamlingar” som hade en relation och den tog sig både praktiskt och andligt uttryck.

Det ömsesidiga beroendet gäller dels mellan enskilda kristna och församlingar i vårt eget land, dels i relation till systerkyrkor i andra länder. Utifrån de erfarenheter, gåvor, resurser, behov och brister som vi har, kan vi stödja varandra och lära av varandra. Det är här tanken om vänförsamling kommer till oss både som en rikedom och en utmaning.

Erfarenheterna från utbyte mellan vänförsamlingar under den tid som ligger bakom inom de samfund som nu gemensamt utgör Equmeniakyrkan, har gett oss en god grund för nya och flera vänrelationer. Efter Berlinmurens fall och när demokrati infördes i östra Europa i början av 1990-talet skapades nya förutsättningar för evangelisation och mission för kyrkorna där. Många svenska församlingar har alltsedan dess relationer med församlingar i Baltikum, Ryssland och andra länder i östra Europa. Kontakter har också etablerats i andra delar av Europa samt i Afrika, Asien och Latinamerika.

Idag existerar det en rad vänförsamlingskontakter mellan Sverige och flera andra länder. Här kan du ladda ner en folder som innehåller en massa råd och tips om hur man kan komma igång med ett vänförsamlingsarbete.Vänförsamlingsarbetet har en särskild roll och betydelse i hela kyrkans mission. Det är dock viktigt att betona, att församlingarna samtidigt har ett stort ansvar för det gemensamma arbetet och att vänförsamlingsarbetet skall utgå från gemensamma syften och strategier. En vänförsamlingskontakt är alltså inte att driva ett ”eget” missionsprojekt, utan en del i det gemensamma arbetet.

Är man intresserat av att jobba med en vänförsamling finns här en folder att ladda ner med råd och tips om hur man kan gå till väga!