Publicerat 

Församlingsarbete

Återplantering och omstart
Små församlingar
Utbildning i pionjärarbete
Församlingsplantering
Församlingsutveckling
Handledare och församlingsmentorer
Livsnära smågrupper
Puls – tro och idrott
Fem vanor som förändrar mig, dig och världen


Equmeniakyrkan utgörs av lokala församlingar. Den nationella och regionala organisationen har som främsta uppgift att stödja dessa församlingars liv och utveckling. En särskild uppgift i detta sammanhang är att plantera nya församlingar. Alla GFs 820 församlingar har en gång tillkommit genom att en grupp människor beslöt att bilda en kristen församling. Vi vill vara en kyrka som fortsätter den rörelsen och ger stöd till församlingsgrundande gemenskaper.

Vår kallelse när det gäller församlingsarbete är därför tvåfaldig: stimulera växt och utveckling i befintliga församlingar samt vara med och grunda nya församlingar. Vår önskan är också att livskraftigheten i det som finns ska leda till en vilja och inriktning att skapa nytt, d v s att befintliga församlingar grundar nya församlingar.

På församlingsarbetets sidor kan du läsa om hur Equmeniakyrkan arbetar med församlingsutveckling och församlingsplantering.