Publicerat 

Omstart av församling

När en församling erfar att alla vägar till förändring inom de befintliga ramarna är prövade utan resultat kan det vara läge att starta om helt och hållet. Vi kallar det för omstart eller återplantering. Det är något annat än både nyplantering där man börjar från noll och församlingsutveckling där man utvecklar det som finns.

Omstart/återplantering är något helt nytt inom tidigare yttre ramar. En sådan kan ske på olika sätt och inom Equmeniakyrkan kommer vi att under det kommande året göra en grundläggande utvärdering av hur omstart har fungerat i bildarsamfunden och vad det ska kallas och hur det ska bedrivas i Equmeniakyrkan.