Publicerat 

Ansökan bidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiftens 30 % samt genom avkastning av olika fonder. Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för dessa bidrag. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. Fördelningsrådet beslutar även hur de olika inkomstkällorna bäst fördelas i stöd till församlingar.

Bidrag till församlinggrundande

Församlingsbidrag