Publicerat 

Församlingsplantering

Alla församlingar i Equmeniakyrkan har en gång startat från grunden. Från mitten av 1800-talet grundlades kristna gemenskaper oftast av vanliga människor utan särskilt mycket resurser men med en hängiven tro på att det kristna livet levs tillsammans med andra. Man möttes i hemmen och byggde efter hand samlingslokaler. Man offrade tid och pengar för att på olika sätt gestalta evangeliet för människor och för att kunna engagera och anställa predikanter. Sen den tiden har säkert runt 2000 församlingar planterats i de samfund som idag utgör Equmeniakyrkan. När en församling hade startat och blivit etablerad sökte den ofta möjlighet att också börja verksamhet på närliggande platser, som på sikt kunde bilda egna församlingar. Det var en församlingsgrundande rörelse.

Idag minskar istället antalet församlingar. Det finns många olika orsaker till det men det finns samtidigt alla skäl att söka vägar för att åter bli en gemenskap som förmeras genom att nya församlingar blir till. Det finns allt fler delar av Sverige där det är glest mellan församlingar och där vi behöver vara med och visa på de goda nyheterna i ord, handling och gemenskap. Det behövs också nya församlingar eftersom start från grunden innebär större möjligheter att tänka nytt, pröva helt nya former och anpassa arbetet efter människors behov och en ny tid.

Equmeniakyrkan vill vara en församlingsgrundande rörelse. Tillsammans med pastorer och lokala grupper ger vi ett mångfasetterat stöd till sådana initiativ.