Publicerat 

Församlingsutveckling

 

Församlingsutveckling handlar om att stödja och uppmuntra livs- och växtkrafterna i den lokala församlingen, så att den kan leva som en vittnande, gemenskapsbyggande och tjänande gemenskap i världen. Equmeniakyrkans bildarsamfund har en rik erfarenhet och tradition när det gäller stöd till församlingars utveckling. De har delvis arbetat på olika sätt, beroende på att storlek och organisation skiljer sig åt mellan samfunden. Men det finns också områden där man använt samma former. Till de senare hör erbjudandet om handledare (eller församlingsmentorer) och redskapet Naturlig Församlingsutveckling (NFU och Nätverket för församlingsutveckling). Men det finns också andra arbetssätt som har använts mer eller mindre ”medvetet”. Evangelister har många gånger tjänat som församlingsinspiratörer och därmed stött församlingens vitalisering. Konferenser, utbildningar och litteratur har också inspirerat enskilda och gemenskaper till förnyelse.

Församlingsutveckling i Equmeniakyrkan utgår från den lokala församlingens unika behov och situation samt församlingens egen beskrivning av sitt läge. Kyrkans uppgift är att tillhandahålla människor och redskap som kan hjälpa församlingen att ”upptäcka sig själv”, med förtjänster och brister, samt finna vägar och handlingar som vitaliserar församlingens liv och tjänst och för den närmare sin vision.

Färdväg – mot förnyelse, utveckling och växt

Färdväg heter Equmeniakyrkans resplan för förnyelse, utveckling och växt. Den innehåller två delar. Den första svarar på frågorna om vad vi menar med ”församling” och ”växt”, vad handledarskap och församlingskultur innebär och vad som ingår i en omvärdsanalys. Den andra delen är praktisk och går steg för steg igenom hur en församling kan börja sin färdväg mot långsiktigt arbete för förnyelse, utveckling och växt samt en modell för hur man kan fortsätta att leva i en sådan process, med avstämning, planering, genomförande och ny avstämning. Färdväg är i första en manual för församlingshandledare, vilka under våren håller på att utbildas i materialet.

Vill ni veta mer, ladda ner vår broschyr om förnyelse, utveckling och växt, kontakta den regionale församlingsutvecklare eller Per Westblom