Publicerat 

Små församlingar

Av Equmeniakyrkans 758 församlingar finns åtskilliga som har mindre än 50 medlemmar. En del av dessa kan vara ganska nya och kan ha en uppåtgående utveckling medan andra har kämpat på länge, befinner sig i utflyttningsbyggder och/eller har enbart äldre medlemmar. I de senare församlingarna, särskilt de som har mindre än 10 medlemmar kan framtidstron vara begränsad och möjligheterna att växa – åtminstone rent mänskligt – vara närmast obefintliga.

Samtidigt kan upplevelsen av församlingens gemenskap vara mycket betydelsefull för dem som är delaktiga och berörs av deras arbete. Equmeniakyrkan vill genom sin regionala organisation vara ett aktivt stöd för sådana församlingar, så att de kan leva och utvecklas utifrån sina förutsättningar. I vissa fall kan en radikal omstart eller återplantering vara fruktbar i andra fall kan det vara nödvändigt att lägga ned församlingen. I det senare fallet blir tillgångarna ofta medel till församlingsutveckling och nystart på andra platser, som i ett fungerande ekosystem.

Små församlingar har sällan råd med heltidsanställda pastorer eller andra medarbetare. På vissa håll delar flera närbelägna församlingar på en medarbetare. I Equmeniakyrkan pågår ett samtal om hur ett kollegium av medarbetare (t ex pastor, diakon och församlingsmusiker) kan betjäna flera församlingar i ett område. På det sättet får små församlingar en bredare kompetens och medarbetaren blir del av en arbetsgemenskap istället för att ensam ansvara för flera platser. Vi hoppas kunna förverkliga dessa idéer på några platser inom de närmaste åren.