Publicerat 

Alpha

Alpha är en grundkurs i kristen tro som betytt mycket för många människor och som blivit ett bra redskap för lokala församlingar att bjuda in människor att lyssna och samtala om livet och det kristna budskapet. Upplägget brukar vara att man börjat med att äta en enkel måltid tillsammans. Sedan hålls ett föredrag över ett ämne, t.ex. Vem är Jesus? eller Hur gör man när man ber? Därefter blir det samtal där alla frågor är viktiga och välkomna.

Mer information finns på sverige.alpha.org