Publicerat 

Kyrka och samhälle

Fred och Hållbar utveckling
Mänskliga rättigheter
Migration och mångfald
Kyrkan i samhället
Församlingens diakoni


Gud, himmelens och jordens skapare, vill oss människor väl. Hos profeten Jeremia kan vi läsa Guds tilltal till oss när han skriver ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp” (Jer 29:11). Equmeniakyrkans temaområde för samhälle lyfter fram det uppdrag som kyrkan har i samhället och i världen, både i Sverige och Internationellt. Det handlar om kyrkans uppdrag i världen.

Jesus sa vid ett tillfälle: ”Jag har kommit för de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10b).

I sin första predikan sa Jesus om sitt uppdrag: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Luk 4:18-19). Detta uppdrag gav han sedan vidare till sina lärjungar samma dag som han uppstod från de döda när han sa: ”Såsom fadern (Gud) har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). Detta befrielseuppdrag gäller både de första lärjungarna och för oss som utgör Kristi kyrka idag.

Detta gör att vi inom Equmeniakyrkans temaområde ”Samhälle” arbetar inom följande områden:

  • Fred och hållbar utveckling; inklusive Miljö, hälsa livsstil, klimat, rättvisa, fred och försoning
  • Mänskliga rättigheter; inklusive religionsfrihet, mot människohandel, minoriteters och ursprungsfolkens rättigheter, lika rättigheter (barn, gender, tillgänglighet)
  • Migration och mångfald; inklusive migration-asyl, mångfald och religionsmöten samt Kyrkornas globala vecka.
  • Församlingens diakoni; inklusive diakontjänsten, diakonrekrytering och utbildning, familj och relation, åldrande och äldrearbete (Finns på hemsidan under ”Kyrkan i samhället”)
  • Kyrkan i samhället; inklusive samarbetet inom kyrka-kriminalvård, kyrka-polis, kyrka-sjukvård, kyrka-universitet/högskola, kyrka-skola, kyrka-idrott, kyrka-arbetsliv, kyrka-politik och beredskapsfrågor
  • Samverkan; med equmenia, Hela Människan, Diakonia, Sociala Missionen och många fler (Finns under ”Samverkan i Sverige”)

 

inga-jInga Johansson
– samordnare för  kyrkan i samhället, mångfald och religionsmöten samt asyl och migration
Gunilla2Gunilla Ikponmwosa
– Fred och Hållbar utveckling
och diakoni i församlingen.
elsmarie-cEls-Marie Carlbäcker
-Fred och Hållbar utveckling