Publicerat 

Diakonins månad

Diakoni – mer än bara ord

Diakonins månad infaller varje år i september och då vill kyrkorna tillsammans sätta fokus på diakoni , men diakoni sker varje dag genom medmänsklig kärlek människor emellan. Diakoni är hela kyrkans uppdrag och utövas såväl av många volontärer i olika sammanhang som av särskilt utbildade och avskilda diakoner.

Årets häfte heter Diakoni – mer är bara ord. Häftet har tagit fram av SKR:s referensgrupp för diakoni och författare är Sanna och Hans-Erik Lindström.  Det nya häftet är en introduktion till kyrkornas sociala/diakonala arbete. Med det nya häftet vill man uppmuntra till studier och samtal om kyrkornas diakonala tjänst.

Häftet kan laddas ned här

Häftet går också att beställa genom Tingstad, www.tingstad.se eller på telefon: 031- 707 2000. Häftet kostar 25 kronor styck.

Skriften har byggt vidare på ”Barmhärtighet och solidaritet” som gavs ut av Sveriges kristna råd 1997.

-Föreningen mellan inre djup och yttre engagemang har alltid drivit oss, säger en av författarna till årets material, Sanna Lindström.

– Diakonin handlar kanske mindre om vad du gjort idag och mer om på vems sida har du stått idag, sade Hans-Erik Lindström.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

 

Nationell idékonferens om diakoni och socialt arbete

För att ytterligare fokusera kyrkans diakonala uppdrag arrangeras under oktober månad tre idédagar i Jönköping för socialt och diakonalt arbete i kyrkor och kristna organisationer. Ämnen som då kommer att fokuseras är exempelvis; ”Vad kännetecknar en mötesplats som stärker och ger individen verktyg att hantera sin livssituation bättre och öka livskvalitén?”, ”Hur uppstår det goda mötet?”, ”Finns det mötesplatser som riskerar att bli omänskliga och opersonliga?” Bland talarna finns Tomas Sjödin, Olle Carlsson och Ninni Smedberg. Arrangörer är Bilda, Sensus, Hela människan och Sveriges kristna råd.

Anmälan senast 19 september 2014.

Klicka här för mer information och anmälan.