Publicerat 

Iona i Sverige

iona.abbey438
Iona-klostret ligger på en ö i Inre Hebriderna, Skottland.
Foto: Jenny Ross

Det Iona-inspirerade nätverket i Sverige

Inspirationen till nätverket kommer från Iona Community i Skottland, och dess helhetssyn på livet där andlighet och socialt och politiskt engagemang hålls samman.
En präst i Glasgow på 30-talet upplevde att det fanns ett stort glapp mellan kyrkan och människors vardagsliv. Han tog med sig en grupp präststudenter och arbetslösa varvsarbetare till ön Iona utanför Skottlands västkust. Deras uppgift var att restaurera ett förfallet kloster. Under arbetet föddes idén till det som idag är Iona Community med medlemmar i flera länder. Vill du veta mer, se www.iona.org.uk.

I Sverige har vi valt att kalla gruppen ett Iona-inspirerat nätverk. Det är en kristen ekumenisk gemenskap av kvinnor och män, spridda över landet, som vill upptäcka det heliga i det vardagliga, söka Gud, leva i Jesu efterföljd och bygga gemenskap.

Den teologiska grunden formulerar nätverket så här:

Vi tror att Gud är, och att vår tro och relation med Gud fördjupas och växer i relation och gemenskap med andra och när vi försöker leva i Jesu efterföljd. Vi längtar efter ett liv där det heliga och vardagliga hålls ihop. För att förverkliga det vi längtar efter, behöver vi dagligen be, regelbundet ta oss an texter från Bibeln och/eller annat som ger andlig näring, och engagera oss konkret i vår värld.

Det Iona-inspirerade nätverket i Sverige vill vara till för att föra samman människor som längtar efter helhet i livet. Genom att uppmuntra och stödja varandra genom, och i, äkta möten där vi delar våra liv, för att kunna leva och handla helhjärtat i världen.

Det finns nu lokala grupper i Stockholm, Sörmland och Uppsala som regelbundet möts för att dela liv och tro och inspirera varandra till ”ett liv där det heliga och det vardagliga hålls ihop”. Som medlem i nätverket kan man också där man bor vara med i en daglig bönegemenskap. Det finns en del material bl a en bönelista där vi ber för:

– varandra
– de böneämnen som finns på listan
– världens länder.

Mer information
Ytterligare information finner du på www.ionasverige.se eller genom en öppen grupp på facebook: ionasverige.
Du kan också maila info@ionasverige.se eller kontakta någon i samordningsgruppen:
Kristina Färdeman fardemank@gmail.com
Ulf Norenius ulfnorenius@bredband2.com