Publicerat 

Fred och Hållbar Utveckling

”Vi vill att vår kyrka ska vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap, en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap” – står det i Equmeniakyrkans strategiska plattform. Ansvar för skapelsen och rättvis fördelning är grundläggande teman i bibeln och i kristen tro. Vi möter det redan i skapelseberättelserna. Där finns en riktning och en grundton som visar att allt skapats och skapas till något mycket gott, och uppgiften för oss är att utveckla, vårda, förvalta och, inte minst, dela skapelsens resurser rättvist med andra.Fred, rättvisa och barmhärtighet är inte bara en aspekt av evangeliets budskap, utan dess kärna.

Equmeniakyrkan vill fördjupa, utveckla och synliggöra kyrkans och församlingars arbete för miljö, klimat, rättvisa och fred. Vi vill visa på hur dessa områden hänger ihop och har därför valt att skriva en policy som innefattar helheten – en fred och hållbarhetspolicy. Vi vill föra samtal om dessa viktiga samtidsfrågor och låta gudstjänster och böner ge uttryck för längtan efter ett hållbart liv.

Vi vill samla kompetens inom området, bilda nätverk mellan församlingar, sprida goda exempel och ta fram konkreta handlingsplaner för att kunna göra skillnad. Tillsammans med andra kyrkor inom Sveriges kristna råd finns vi med i arbetsgrupper som tar fram material, anordnar mötesplatser för att dela erfarenheter och agerar i påverkansarbete på olika nivåer i samhället.

Läs mer på Aktuellt

För ytterligare information kontakta:

Gunilla Ikponmwosa, 08-580 031 82, gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se eller

Els-Marie Carlbäcker, 08-580 031 50, elsmarie.carlbacker@equmeniakyrkan.se