Publicerat 

Aktuellt

Blogginlägg på hemsidan om fred och hållbar utveckling

Equmeniakyrkan på Kyrkornas Världsråds möten

Rättvis fred – vi vandrar tillsammans!

Vägra hata

Fredsbyggande på allvar

 

Aktuella arrangemang m.m.

Erbjudande om kvinnofrukost med Margareta Ingelstam ”Kvinnor på gränsen till fredsutbrott” 2015

Tillsammansläger på Kuvarp 2015

PÅ FREDENS VÄG – program vt 2015 – Stockholm

 

Kommande möjligheter att anknyta till fredstemat:

# 27 juni 2015 – 100 år sedan 88 734 kvinnor i Sverige skrev under en resolution för rättfärdig och varaktig fred – Läs mer
# 29 juli 2015 – 110 år sedan Dag Hammarskjöld föddes
# 28 augusti 2015 – 50 år sedan Martin Luther Kings tal – ”I have a dream”
# 21 september – Internationella fredsdagen (FN)
# 2 oktober – Internationella ickevåldsdagen (FN)