Publicerat 

Resurser och material

1. Equmeniakyrkan

”Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanar församlingar och enskilda att följa utvecklingen i omvärlden och arbeta och be för att människor ska tillförsäkras rätten till ett liv i fred och frihet”. Uttalande från kyrkokonferensen 2014 om tyngdpunktsförskjutning mot förebyggande fredsarbete – Fredens väg

”Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanar riksdag och regering att inför kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att förebygga våld och väpnade konflikter”.
Som en uppföljning av uttalandet skrev några av motionärerna ett förslag till brev som kan användas för de församlingar som vill ta kontakt med politiker i relation till budgetprioriteringar. Det finns naturligtvis olika uppfattningar om vad som är bäst väg att påverka för fred, det här är en möjlighet, i relation till uttalandet. Brevet har skickats till ett antal riksdagspolitiker. Läs mer

2. Sveriges Kristna Råd (SKR)

På Sveriges Kristna Råds hemsida hittar du mycket material, tips och boktitlar inom bl a område fred och hållbarhet. Här finns också information om Kyrka för Fairtrade, Globala Veckan m.m.: Läs mer.

Där finns också information om olika arrangemang. Equmeniakyrkan finns med i flera arbetsgrupper i SKR där vi samverkar med andra kyrkor för att nå bättre genomslag.

3. Kristna Freds (KrF)
På Kristna Freds hemsida kan du på samma sätt hämta inspiration och kunskap. Kristna Freds vill vara en resurs för församlingar i arbetet för fred, lokalt och globalt. Läs mer
 
 4. Artiklar
Feministisk utrikespolitik effektivaste vägen mot fred
– Robert Egnell skriver i DN 27 jan 2015