Publicerat 

Idébank för församlingar

På den här sidan finns möjlighet att dela tips och idéer kring hur man i församlingen kan arbeta med fred och hållbarhet på olika sätt. Vi tar gärna emot och lägger ut information från er eftersom vi inte vet om allt som händer. Skriv ett mail till Els-Marie Carlbäcker eller Gunilla Ikponmwosa (@equmeniakyrkan.se).

Vi hoppas att hemsidan blir en mötesplats och inspirationskälla för församlingar och enskilda.

PAX Stockholm

I region Stockholm har församlingar bildat ett nätverk för fred. Vid ett möte kom det många goda idéer.
Tips församlingar fr PAX Sthlm