Publicerat 

Beredskap i kris, katastrofer

Equmeniakyrkan är genom församlingars och medarbetares erfarenhet och kunskap i att möta människor i sorg en viktig resurs vid kris och katastrofer.

_MG_2766_750

Equmeniakyrkan kan genom församlingar erbjuda:

  • Ett gudstjänstrum för andakt och symbolhandlingar
  • Själavård, tröst, närvaro
  • Information
  • Begravningsgudstjänst
  • Samtals/sorgegrupper
  • Skolkontakter
  • Erbjuda mötesplatser
  • Frivilligarbetare

Lokalt sker krisberedskap ofta genom ekumenisk samverkan med andra församlingar och samfund men även med kommun, räddningstjänst, polis med flera.

Varje församling ansvarar för sin beredskapsplanering.

Nationellt finns Equmeniakyrkan med i den Samrådsgrupp med trossamfund som finns inom Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Läs mer på MSB:s hemsida


Kontakt

Inga Johansson
Pastor och handläggare Kyrka och Samhälle
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81