Publicerat 

Kyrka – kriminalvård

kriminalvard_750

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”Kyrkan i Samhället”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra. Vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

Equmeniakyrkan finns tillsammans med andra kyrkor och trossamfund på häkten och fängelser.

Inom kriminalvården i Sverige arbetar ca 150 pastorer, präster, och diakoner med uppdrag att möta de intagnas behov av personliga samtal, leda samtalsgrupper, anordna gudstjänster, medverka i behandlingsprogram och utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom kriminalvården.

På det nationella planet samordnas verksamheten genom Sveriges Kristna Råd.
Läs mer

 

Kontakt

Inga Johansson,
pastor och samordnare för kyrkan i samhället
inga.johansson@equmeniakyrkan.se
076-505 31 81